USE CASE

Ageeth, Basisschool De Sluis

Carousel image

Inzending van Ageeth, Basisschool De Sluis

TIP: Oppervlakte en omtrek? Naar buiten! Om het veld heenlopen, op het veld gaan staan. Om de zitblokken heen staan, en erop gaan staan (wat alleen kon omdat iedereen elkaar vasthield). Voorzetsels? Tweetallen met een hoepel: op, in, onder, naast, tussen en door de hoepel heen.