Whitepaper afstandsonderwijs

Whitepaper 'Afstandsonderwijs vraagt om visie'

We zijn inmiddels al een aantal weken op weg met afstandsonderwijs. Om je zo goed mogelijk te blijven ondersteunen hebben we een whitepaper voor je opgesteld: Afstandsonderwijs vraagt om visie. In dit whitepaper lees je alles over het belang van een veilige leeromgeving, aandacht voor het sociaal-emotionele aspect en focus op de hoofdvakken. Ook tref je tips voor ouders aan en vertellen we meer over ons aanbod van verkorte leerroutes en de toetsinstrumenten die we samen met Bureau ICE ontwikkelen om de ontwikkeling van kinderen na de periode van afstandsonderwijs in kaart te brengen. Daarnaast hebben de educatieve uitgevers, PO-Raad, OCW en SLO de afgelopen tijd samen gewerkt aan verschillende handvatten om keuzes te kunnen maken in het onderwijsprogramma. Ze zijn te vinden op lesopafstand.nl . Ook biedt de PO-raad op diezelfde site routekaarten aan om schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces. Onze visie en aanpak in het whitepaper zijn volledig in lijn met bovengenoemde handvatten en routekaarten.

Webinars

We organiseren ook webinars rondom dit thema. Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Webinars afstandsonderwijs