Werkdruk verlagen met digitale leermiddelen?

Kunnen digitale leermiddelen helpen bij het verlagen van de werkdruk?

De werkdruk in het basisonderwijs is te hoog. Wat kan jouw school doen om die werkdruk te verlagen? ‘Digitale leermiddelen kunnen een oplossing bieden, maar alleen digitaal werken lost het probleem niet op’, zegt Arjanne Hoogerman, onderwijskundige bij Uitgeverij Malmberg. ‘Voor ons zijn digitale leermiddelen handige hulpmiddelen voor een groter doel: meer leerrendement, hogere leerlingmotivatie en een efficiënter leerproces. Dit samen leidt uiteindelijk tot verlaging van de werkdruk voor leerkrachten.’

 

Hoe maken methodes van Malmberg je leven makkelijker?

Malmberg zet digitalisering daar in waar het geschikt is. ‘Onze methodes bieden de leerkracht optimale ondersteuning zodat de focus op lesgeven kan liggen. Zo dragen ze bij aan dat hogere doel van meer leerrendement, hogere leerlingmotivatie en een efficiënt leerproces. We geven leerkrachten goed gereedschap in handen, daar kunnen ze op vertrouwen. Onze methodes zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. We garanderen een kwaliteitsstandaard bij al onze methodes. Leerkrachten waarderen ze al jaren.’

Effectief digitaal lesmateriaal

Malmberg bekijkt per vakgebied en ook per leerdoel hoe digitaal werken een rol kan spelen. Wanneer is het onderwijskundig van toegevoegde waarde? Biedt het effectiviteit voor het onderwijs voor de leerkracht en de kinderen? Alle materialen, zowel boeken als digitaal sluiten altijd op elkaar aan. We digitaliseren omdat het toegevoegde waarde heeft. En dat is op veel fronten het geval.

 

Directe feedback: efficiënter werken en minder nakijkwerk

Directe feedback is geïntegreerd in alle digitale methodes van Malmberg. Deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs maakt het leerproces van kinderen veel efficiënter. Het geeft leerkrachten de tijd om kinderen individueel te helpen op het moment dat ze het nodig hebben.

Hoe werkt het?

  • De kinderen volgen de les en werken aan opdrachten. Het systeem controleert de gegeven antwoorden direct. Dat scheelt een leerkracht veel nakijkwerk.
  • De kinderen krijgen direct een terugkoppeling, uitleg en/of hulp als ze een fout antwoord geven. Ze krijgen dus feedback op het moment dat ze het nodig hebben. Zo leren kinderen écht van opdrachten; ze maken niet steeds opnieuw dezelfde fout.
  • Het systeem houdt bij voor welke opgaven een kind extra oefenstof kan gebruiken en zet dit automatisch klaar.
  • Leerkrachten volgen de voortgang van de kinderen real-time op een uitgebreid, overzichtelijk dashboard. Welke kinderen hebben moeite met de opgaven? Welke kinderen beheersen de opgaven na extra oefening? Deze manier van evalueren ondersteunt je bij de hoeveelheid na te kijken werk en de instructie aan de kinderen.

Administreren zo makkelijk mogelijk maken 

Uit de pilot van Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat scholen, die aan de slag zijn met werkdrukverlaging,  de hoeveelheid administratieve taken de grootste energienemer vinden. Digitaal werken met de Malmberg methodes neemt een deel van deze administratie weg.

  • Toetsen worden automatisch nagekeken en resultaten worden direct opgeslagen in het systeem.
  • Na de toets worden automatisch taakbriefjes gegenereerd en met één druk op de knop kan een groepspl
  • Rapporteren over resultaten is heel gemakkelijk. De gegevens worden automatisch doorgezet naar het leerlingadministratiesysteem. Leerkrachten hoeven niets meer over te typen om bijvoorbeeld rapportcijfers te genereren.

Meer aandacht voor het individuele kind

Leerkrachten helpen de kinderen op het moment dat ze het nodig hebben. Dit bevordert een doorlopend leerproces. Er is meer tijd om persoonlijke aandacht te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Het systeem houdt bij voor welke leerdoelen een kind extra oefenstof kan gebruiken en zet dit automatisch klaar.

 

Arjanne: ‘Zo draagt Malmberg bij aan verlaging van de werkdruk. We geven échte meerwaarde aan digitaal leren. Leerkrachten hebben met de methodes van Malmberg kwalitatief hoogwaardig gereedschap in handen zodat zij kunnen focussen op lesgeven en zo elk kind het beste onderwijs kunnen geven.’

 

Zelf ervaren

Ervaar zelf het gemak van digitaal leren en probeer de software tot de zomer gratis!

Vraag direct een proeflicentie aan.

 

www.malmberg.nl/softwareproberen

Onderwijsspecialist Arjanne Hoogerman

Onderwijsspecialist Arjanne Hoogerman