Starten met een blok van een vorige jaargroep - De wereld in getallen

Starten met een blok van een vorige jaargroep

Jullie maken volgend schooljaar eerst de laatste blokken van dit schooljaar af. We hebben voor je op een rij gezet waar je dan aan moet denken. >> Ik werk met basis papier

>> Ik werk met basis digitaal

Ik werk met De wereld in getallen - basis papier

OverdrachtHet is belangrijk dat er een goede overdracht is tussen de leerkracht van dit en volgend schooljaar waarin besproken wordt vanaf welk blok gestart moet worden en de toetsresultaten uit de resultatenmonitor gedeeld worden. Verder moet in die overdracht veel aandacht zijn voor de blokobservaties die gedaan zijn. Vul samen het blokvoorbereidingsformulier in van het blok waarmee gestart wordt. Benodigde materialen van het vorige schooljaar Voor de leerkracht: - blokhandleiding (zit ook in Bingel) - visuele leerlijn (zit ook in Bingel) - software: lees in de beheerhandleiding hoe je een licentie kunt koppelen aan meerdere jaargroepen.

Voor de kinderen: - werkboek(en) - toetsboekJaarplanningOp Mijn Malmberg vind je een handige jaarplanning voor schooljaar 2021-2022, die rekening houdt met het inhalen van 1 of 2 blokken van het vorig leerjaar.Tijd winnenWe geven je enkele tips om ruimte te maken in de jaarplanning voor de blokken die vorig jaar niet behandeld zijn.In de blokken van vorig schooljaar: - Laat de kinderen niet werken in de oefensoftware. Deze is aanvullend en je bespaart op deze manier tijd. - Van de blokken 8 en 9 kun je ‘Klaar voor de toets’ (les 14) en de Eureka (les 20) overslaan. In de blokken van het nieuwe schooljaar:

- Een groot deel van blok 1 betreft herhaling van de belangrijkste doelen uit het vorige leerjaar. Dat is nu niet nodig. Dat wat je beter wel kunt behandelen uit blok 1 is opgenomen in de jaarplanning op Mijn Malmberg. Let op: Laat naast de te behandelen lessen (zie jaarplanning) de kinderen alle peiltaken uit blok 1 maken voor een snelle werking van de adaptiviteit. Je kunt (al dan niet tijdelijk) extra rekentijd inroosteren.

Ik werk met De wereld in getallen - basis digitaal

OverdrachtHet is belangrijk dat er een goede overdracht is tussen de leerkracht van dit en volgend schooljaar waarin o.a. onderstaande besproken wordt: - vanaf welk blok gestart moet worden - de resultaten uit Analyse - de blokobservaties - eventuele toetsresultaten - vul samen het blokvoorbereidingsformulier in van het blok waarmee gestart wordt. Benodigde materialen van het vorige schooljaarVoor de leerkracht: - software; lees in de beheerhandleiding hoe je een licentie kunt koppelen aan meerdere jaargroepen.Voor de kinderen: - software - werkboekje B - eventueel: toetsboek (ook als printblad beschikbaar in Bingel)JaarplanningOp Mijn Malmberg vind je een handige jaarplanning voor schooljaar 2021-2022, die rekening houdt met het inhalen van 1 of 2 blokken van het vorig leerjaar. Tijd winnenWe geven je enkele tips om ruimte te maken in de jaarplanning voor de blokken die vorig jaar niet behandeld zijn. In de blokken van vorig schooljaar: - Van de blokken 8 en 9 kun je ‘Klaar voor de toets’ (les 14) en de Eureka (les 20) overslaan.

In de blokken van het nieuwe schooljaar: - Een groot deel van blok 1 betreft herhaling van de belangrijkste doelen uit het vorige leerjaar. Dat is nu niet nodig. Dat wat je beter wel kunt behandelen uit blok 1 is opgenomen in de jaarplanning op Mijn Malmberg. Let op: Laat naast de te behandelen lessen (zie jaarplanning) de kinderen alle peiltaken uit blok 1 maken voor een snelle werking van de adaptiviteit. Het starten van de weken moet in deze volgorde gebeuren: - start blok 1, week 1, 2, 3, 4 - start blok 2, week 1 Let dus op dat je de week waarin je gaat werken als laatste start. Wanneer de kinderen dan peiltaken uit die eerdere weken maken, worden eventuele verbetertaken in de laatst gestarte week klaargezet.Je kunt (al dan niet tijdelijk) extra rekentijd inroosteren. Werking adaptiviteit De resultaten van de kinderen worden deze zomer niet bewaard. Dit betekent dat Bingel het gepersonaliseerde deel opnieuw opbouwt. Daarvoor zijn in de eerste blokken van een nieuw schooljaar extra peiltaken toegevoegd zodat de adaptiviteit snel gaat werken. Wanneer je start met blok 9 en eventueel blok 8 van vorig jaar, dan adviseren we je ook om blok 6 en 7 te starten om optimaal te profiteren van de adaptiviteit in Bingel. Je behandelt deze blokken niet klassikaal, maar je laat de kinderen de peiltaken uit die blokken wél maken. Op deze manier genereert Bingel snel een passend aanbod. Het starten van het blok moet in deze volgorde gebeuren: - start blok 6 week 1, 2, 3, 4 - start blok 7 week 1, 2, 3, 4 - start blok 8 week 1

Let dus op dat je de week waarin je gaat werken als laatste start. Wanneer de kinderen dan peiltaken uit die eerdere weken maken, worden eventuele verbetertaken in de laatst gestarte week klaargezet.