Pakket Basis papier bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4

Pakket Basis papier

Eerder konden scholen die digitaal wilden verwerken alle materialen die nodig zijn om les te geven gemakkelijk kopen in een pakket. Nu is dat er ook voor scholen die op papier willen verwerken. Alle materialen die je jaarlijks nodig hebt zijn gebundeld in het pakket Basis papier. Bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 maak je per groep een keuze voor Basis papier of Basis digitaal. Op deze manier bestel je makkelijk de aantallen die je jaarlijks nodig hebt en is de prijs meteen duidelijk. Je kunt elk schooljaar een keuze maken voor een pakket. Het pakket bevat alle benodigde materialen per kind per jaar. Materialen waarvan je als school zelf wilt bepalen hoeveel je die bestelt, zijn eruit gelaten. Het pakket is altijd voor een volledig schooljaar. Dit betekent dan ook dat de licentie altijd automatisch afloopt per 31 juli. Pakket Basis papier Het pakket Basis papier bestaat uit de leerwerkboeken van alle blokken, het toetsboek en de software (digibord en oefenen). De prijs is 35 euro per kind per jaar. Pakket Basis digitaalHet pakket Basis digitaal bevat de software om digitaal te (ver)werken en twee ict-werkboekjes. De prijs is 35 euro per kind per jaar.Los bestelbaarMaterialen als de handleiding, antwoordboeken, opzoekboekjes, posters, etc. zijn los bestelbaar zodat je zelf de bestelhoeveelheid kunt bepalen.