Malmberg gaat scholen ondersteunen in aanpak thuisonderwijs

Corona nieuws

Het Coronavirus heeft op de scholen in Nederland een flinke impact. Onder andere in Brabant blijven nu al veel klassen leeg en ook in de rest van het land zijn de gevolgen merkbaar. De continuïteit van het onderwijs kan hierdoor onder druk komen te staan. Iedere school maakt op basis van zijn eigen situatie een afweging hoe daar mee om te gaan. Dit kan ook betekenen dat onderwijs in de thuissituatie zal gaan plaatsvinden.

Malmberg gaat scholen zo goed mogelijk ondersteunen in deze situatie. In de komende periode gaan we dat op verschillende manieren doen. Waarbij aandacht is voor de pedagogische kant en didactische kant. Zodat kinderen kunnen wennen aan thuis onderwijs.

  1. Pedagogisch: we willen kinderen graag helpen hun eigen gevoel beter te begrijpen. Het is belangrijk dat ze snappen wat er verandert in hun directe omgeving. We gaan je suggesties geven voor in de klas of thuis, om met kinderen in gesprek te gaan over het coronavirus.
  2. Didactisch: we gaan inzichtelijk maken welke keuzes je in het lesaanbod en de leerlijn van de methode kunt maken voor het geval kinderen een langere tijd niet op school zijn.
  3. Thuis oefenen: we bieden je tijdelijk de mogelijkheid om kinderen thuis te laten oefenen met het merendeel van de software. We adviseren je om kinderen te laten oefenen met doelen waar ze reeds instructie op hebben gehad. De thuis-inlog kan inmiddels via Basispoort geregeld worden voor een deel van onze producten.
    Let op: thuis inloggen via Basispoort is enkel mogelijk op laptops/chromebooks en pc’s en niet op tablets. Daarnaast is het verstandig om toetsen dicht te zetten.

    Heb je problemen met inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk van Basispoort. Mochten er vragen zijn over de methode of de software, dan kun je terecht bij onze helpdesk.

We zijn momenteel druk bezig met het beschikbaar maken van bovenstaande handreikingen. Daarnaast breiden we het softwareaanbod (rekenmethodes) voor thuisgebruik uit.

Hou deze site en Facebook in de gaten

We hebben een speciale pagina met deze handreikingen, suggesties over omgaan met het coronavirus en ondersteuning voor thuisonderwijs voor je ingericht. In de loop van week 12 vullen we deze informatie verder aan.

Hou ook Facebook in de gaten, daar houden we je op de hoogte van de laatste aanvullingen.

Thuisonderwijs en coronavirus


Corona Nieuws Malmberg

Achtergrondinformatie

Wij vinden het belangrijk om zowel op pedagogisch vlak en daarna op didactisch vlak te kijken hoe je in deze situatie het best kunt handelen.

Pedagogisch

De kinderen aan wie jij dagelijks lesgeeft worden wellicht wat onrustiger: ze zijn net als veel volwassenen onzeker, want wat betekent dit nou allemaal? Kinderen uiten dat op hun eigen manier: ze worden drukker, hebben eerder ruzie of trekken zich juist terug. Misschien zie je zelfs pestgedrag naar kinderen die net terug zijn van bijvoorbeeld wintersport in Italië.

Pedagogisch gaan we handreikingen bieden om met kinderen in gesprek te gaan over het Corona-virus. Het virus gaat immers niet alleen over ziekteverschijnselen, maar ook over de sociale aspecten ervan. Het helpt kinderen hun eigen gevoel beter te begrijpen en ze snappen beter wat er verandert in hun directe omgeving.

Didactisch

Het ontbreken van continuïteit in het leerproces kan zorgen voor een onderwijsdip. Er kan sprake zijn van een terugval in resultaten net zoals bij een lange vakantie. Hoe zorg ik ervoor dat ik de didactische kwaliteit van mijn onderwijs zo goed mogelijk kan waarborgen als de kinderen een tijdje niet op school zijn?

Als je onderwijs op de gebruikelijke manier geen doorgang kan vinden, moet je naast pedagogische ook gerichte didactische keuzes maken. Daar gaan we advies in geven.

Thuis oefenen

Het is belangrijk om bewuste keuzes te maken in de thema’s en lessen die je openzet voor thuis. Mocht je gebruik willen maken van de inlog voor thuis dan vind je hier hoe je dat kunt doen.

Let op: thuis inloggen via Basispoort is enkel mogelijk op laptops/chromebooks en pc’s en niet op tablets. Hebben de leerlingen problemen met thuis inloggen? Dan kan de school contact opnemen met de Basispoort Helpdesk. Daarnaast is het verstandig om toetsen dicht te zetten.

Beschikbaarheid Malmberg software voor thuis

We hebben het merendeel van onze software beschikbaar gemaakt om thuis te gebruiken. Bekijk in dit overzicht om welke software het gaat.

overzicht

Graag geven we je ook enkele tips en suggesties bij het gebruik van oefensoftware thuis:


Digibordsoftware
Gebruik de digibordsoftware op school of zet het eventueel in bij afstandsonderwijs.  De digibordsoftware is er voor de leerkracht. Het helpt jou bij het geven van instructie aan kinderen en is dan ook zo ingericht dat jij als leerkracht hier goed je weg in kan vinden. Het bevat bijvoorbeeld achtergronden, verlengde instructie opdrachten, plus-activiteiten maar ook toetsopgaven. Kinderen er zelfstandig mee laten werken heeft geen meerwaarde.


Verwerkingssoftware
Na jouw instructie op lesdoelen kunnen kinderen zelf verwerken. Dit kan met de verwerkingssoftware. Zorg er voor dat je alleen die thema’s en lessen in de verwerkingssoftware openzet waarover je instructie hebt gegeven.


Oefensoftware
Om de aangeboden lesdoelen verder in te oefenen kunnen kinderen na de instructie en verwerking zelfstandig aan de slag met de oefensoftware. Deze is er voor lesdoelen en bij vakgebieden waar automatisering van toepassing is. De oefensoftware bevat oefeningen om ongeveer een kwartier per week verder te oefenen met doelen die eerder door jou zijn aangeboden. Ook hier geldt dat jij bepaalt welke kinderen je waarvoor gericht toegang geeft.

Toetssoftware
Aan het einde van het thema kan je bij sommige methoden toetsen afnemen. Streef er bij afstandsonderwijs naar dat de omstandigheden waarin je toetst zoveel mogelijk gelijk zijn aan de normale situatie in de klas. Neem toetsen dus af aan het einde van het thema als kinderen alle lesstof hebben geleerd en verwerkt.