Koppeling tussen Bingel en Momento

Er is een koppeling gemaakt tussen Bingel en Momento voor de nieuwste rekenmethodes, Pluspunt 4 en De wereld in getallen 5. Leerkrachten vinden de resultaten van de taken in Bingel vanaf nu ook terug bij de oefenresultaten in Momento, het methodeoverstijgende dashboard in het basisonderwijs.

Welke resultaten staan in Momento?

In Momento komen nu de resultaten van de oefentaken die de leerlingen in Bingel hebben gemaakt. De resultaten van het type oefening ‘Meedoen met de leerkracht’ komen niet in Momento terecht.

Koppeling maken

De ICT-coördinator kan de koppeling maken zodat ook op jouw school gebruik gemaakt kan worden van Momento. Op  www.momento.nl/Help/Instructievideos/  staat het filmpje ‘In gebruik nemen van Momento’ met een heldere uitleg van de stappen.

 

Meer informatie over Momento

Op  www.momento.nl  staat meer informatie Momento en instructievideo’s om scholen en leerkrachten te helpen het beste te halen uit Momento.

Naut Meander Brandaan wint Comenius Award