Praktische handreikingen bij reflectietool

Achtergronden en inspiratie digitalisering onderwijspraktijk

Noodgedwongen zorgde de Coronacrisis ervoor dat de digitalisering van het onderwijs in een stroomversnelling kwam. Leerkrachten deden veel kennis op over de mogelijkheden van ICT en werden vaardiger in het toepassen hiervan. Om tot een weloverwogen keuze te komen, met betrekking tot digitalisering in het onderwijs, is evalueren noodzakelijk. Welke kansen worden gezien en welke aandachtspunten worden meegenomen?

De reflectietool die wij ontwikkeld hebben is gericht op digitalisering. Hiermee kun je met jouw team in gesprek gaan over de structurele vorm en inhoud van ICT binnen de eigen onderwijspraktijk. Het invullen van deze tool heeft geleid tot een reflectieportret, waarin we een aantal interessante suggesties doen. Als extra inspiratie tref je hieronder artikelen aan over digitalisering, praktische handreikingen, de whitepaper over doordacht digitaliseren en een link naar meer informatie over ons platform Bingel.

Artikelen over digitalisering

Praktische handreikingen

Whitepaper Route voor doordacht digitaliseren

In de whitepaper geven we je meer achtergrondinformatie en schetsen we een route die je als team kunt doorlopen om jullie onderwijs doordacht te kunnen digitaliseren.

Bingel

Geef je digitalisering binnen jouw onderwijspraktijk vorm met het platform Bingel, dan tref je hier ook de link aan met nog meer achtergrond en de meeste actuele ontwikkelingen en ondersteuning hierbij.

Alles over Bingel