Advies voor thuis: Taal en Rekenen

Advies voor taal en rekenen thuis

Het thuis oefenen en verwerken in de software is geen vervanging van de lessen op school. Jij als leerkracht kent de kinderen en de onderwijsbehoeften het beste en kan daar flexibel op inspelen. Bijvoorbeeld: is extra instructie wenselijk of is er meer behoefte aan het automatiseren van vaardigheden? De software van de methodes sluit direct aan op de didactiek en methodiek van de methode. Er is dus nooit sprake van dubbel leren.

Rekenen

Werk je met de Basis digitaal-editie van Pluspunt 4 of De wereld in getallen 5? Dan betekent dit dat het kind vanuit huis ook toegang heeft tot de onderdelen die in de reguliere les samen met de leerkracht gedaan worden. Denk daarbij aan de oefeningen die de kinderen samen met de leerkracht doen tijdens de instructie, maar ook de taken in het basisdeel (verwerking van lesstof). De instructie op het digibord is echter niet voor een kind in zijn eigen Bingel-omgeving te zien. Ons advies is het thuiswerken voor deze kinderen zo zorgvuldig mogelijk te organiseren:

  • Probeer de kinderen via een live verbinding de instructie die in de klas gegeven wordt, te laten volgen. Laat ze nooit zonder instructie of uitleg starten met de verwerking van een nieuw lesdoel.

  • Als een directe verbinding niet mogelijk is, zorg dan dat je de leerling op een ander moment, voorafgaand aan de verwerking, instructie en uitleg geeft op het lesdoel.

  • Je kunt de voortgang van alle kinderen volgen in het dashboard. Besteed specifiek aandacht aan de kinderen die op afstand werken door ook de resultaten op de peilingslessen (les 5, les 10 en bij De wereld in getallen les 15) te bekijken. Op deze manier kun je tijdig signaleren of er problemen of onduidelijkheden zijn.

  • Aan de 'Eigen taken' werken kinderen altijd zelfstandig. Daar kun je deze kinderen thuis goed zelfstandig mee aan de slag laten gaan.

Taal en spelling

Werk je op je school met de verwerkingssoftware van Taal actief taal of Taal actief spelling, dan kunnen kinderen deze thuis gebruiken voor verwerking. Ons advies is het thuiswerken voor deze kinderen zo zorgvuldig mogelijk te organiseren:

  • Probeer de kinderen via een live verbinding de instructie die in de klas gegeven wordt, te laten volgen. Laat ze nooit zonder instructie of uitleg starten met de verwerking van een nieuw lesdoel. Belangrijk: De verwerkingssoftware maakt gebruik van een andere versie van de digibordsoftware. Deze versie is automatisch toegevoegd aan je licenties.

  • Als een directe verbinding niet mogelijk is, zorg dan dat je de leerling op een ander moment, voorafgaand aan de verwerking, instructie en uitleg geeft op het lesdoel.

  • Je kunt de voortgang van alle kinderen volgen in de Resultatenmonitor. Besteed daarbij specifiek aandacht aan de kinderen die op afstand werken. Je kunt dan tijdig signaleren of er problemen of onduidelijkheden zijn.

Werk je op school (ook) met de oefensoftware bij Taal actief of Staal? In de oefensoftware oefenen kinderen altijd zelfstandig verder met doelen die al tijdens de instructie aan bod zijn gekomen.

  • Laat kinderen oefenen met doelen waarop instructie heeft plaatsgevonden.

  • Zorg dat kinderen niet vooruitwerken.

  • Monitor de oefenresultaten in de Resultatenmonitor en laat ze aansluiten bij jouw online (verlengde) instructiemomenten in de klas.