Achtergronden bij webinar ‘Visie op lezen’

Achtergronden bij het webinar over effectief en betekenisvol leesonderwijs

In het webinar gaat Jan Jaap Bijlsma (portfolio manager Malmberg) in gesprek met Tjalling Brouwer (taalspecialist en conceptauteur Staal en Begrijpend lezen). In het gesprek wordt vanuit de visie van Malmberg op lezen, ingegaan op de nieuwe inzichten in het begrijpend leesonderwijs en de kracht van de verbinding van begrijpend lezen met de andere taaldomeinen.

In onderstaand document hebben we wat relevante artikelen en onderzoeken opgenomen die aangehaald worden tijdens het webinar.

Download de Q&A

Tijdens de webinars kwam de vraag of we de antwoorden op de meestgestelde vragen wilden bundelen. Dat hebben we gedaan. Je kunt ze hier downloaden.