Taal actief

Taal actief

Kinderen goed leren communiceren – dát is het doel van de nieuwe Taal actief. Wie goed kan communiceren, is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt kinderen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben actief toe en groeien zo in taal.

Zichtzending en proeflicentie

Taal actief
 • Communicatie centraal
 • Altijd structuur en houvast
 • Actieve groei in taal, spelling en tekstbegrip

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Sterk taalonderwijs in vijf pijlers

1. Communicatie centraal
Taalvaardigheden versterken doe je met de taalmethodes van Malmberg. Daarin staat communicatie centraal. Want kinderen die goed kunnen communiceren zijn in staat met elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren, te lezen en te schrijven over wat ze leren en meemaken. Ze zijn goed voorbereid op het voorgezet onderwijs.

2. Effectieve samenhang
Schrijven, spreken, luisteren en tekstbegrip versterken elkaar. Ze kunnen niet zonder een stevige basis in woordenschat, grammatica en spelling. Malmberg biedt al deze taaldomeinen in samenhang aan. Het maakt taalonderwijs betekenisvol en effectief.

3. Doen wat werkt!
We doen wat werkt om goed taalonderwijs mogelijk te maken. We baseren onze methodes op wetenschappelijk onderzoek dat zich bewezen heeft op scholen. Zo werken we samen met vooraanstaande didactici en onderwijskundigen zoals Verhallen en Van De Nulft en José Schraven.

4. Uniek in betekenisvol taalonderwijs
We zijn uniek in de manier waarop we betekenis geven aan taal. Kinderen snappen hoe taal hen helpt om hun eigen communicatiedoelen te bereiken. Ze worden ondergedompeld in prikkelende en uitdagende thema’s. Zo motiveert Malmberg taal écht.

5. Voldoet aan de nieuwe kerndoelen
Er zijn nieuwe kerndoelen geformuleerd voor Nederlands. Met de methodes van Malmberg voldoe je vandaag al aan de nieuwe eisen die de overheid aan het toekomstbestendig taalonderwijs stelt.

Back

Go to previous tab
Back button

De drie belangrijkste redenen om voor Taal actief te kiezen

Communicatie centraal

Om kinderen goed te leren communiceren heeft Taal actief acht communicatiedoelen in acht thema’s uitgewerkt: elkaar leren kennen, je uitdrukken, een mening vormen, overtuigen, samen beslissen, informeren, uitleggen en verhalen bedenken. Kinderen herkennen de doelen voor hun eigen communicatie en realiseren zich dat taal hen helpt om hier beter in te worden.

Altijd structuur en houvast

De duidelijke structuur van Taal actief biedt houvast voor leerkrachten en kinderen. De methode heeft heldere lesdoelen en de lessen, die per domein identiek zijn opgebouwd, zorgen voor rust, duidelijkheid en efficiëntie. Zo bereiken de kinderen een hoog niveau van taalbeheersing.

Actieve groei in taal, spelling en tekstbegrip

Taal actief stimuleert kinderen om actief met taal en spelling aan de slag te gaan. De kinderen groeien door continu te reflecteren op hun eigen taalontwikkeling. De verbinding met begrijpend lezen maakt het lees- en taalonderwijs nog betekenisvoller en motiverender.

Bekijk de brochure

In de informatiebrochure taal en spelling lees je ook alles over de effectieve samenhang tussen taal en tekstbegrip. Je krijgt een uitgebreide indruk van:

 • de inhoud en didactiek
 • de structuur en organisatie
 • de papieren en digitale varianten
 • de materialen, met veel voorbeeldpagina's en -schermen.

Download de brochure

Duik dieper in Taal actief

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Laat kinderen groeien

Taal actief is volledig vernieuwd. Daarbij hebben we dankbaar gebruikgemaakt van de nieuwste inzichten van vele experts, wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van duizenden leerkrachten. Daardoor ligt er nu een vernieuwde methode die tegelijkertijd het goede behoudt waar Taal actief al jaren bekend om staat: structuur, grip en een solide wetenschappelijke basis. We doen wat werkt en wat resultaat oplevert! De belangrijkste vernieuwing in Taal actief is de nadruk op communicatie en groei.

Goed leren communiceren

Kinderen goed leren communiceren – dát is het doel van Taal actief. Wie goed kan communiceren, maakt immers makkelijker contact en is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt kinderen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben toe en groeien zo in taal.

Taal actief doet het:

 • Communicatie centraal
 • Altijd structuur en houvast
 • Actieve groei in taal, spelling en tekstbegrip

Communicatie centraal

Om goed te communiceren, heb je een sterke basis nodig. Taal actief besteedt daarom veel aandacht aan woordenschat, woord- en zinsbouw, taalgebruik en spelling. Deze kennis gebruiken de kinderen direct in de lessen door zelf te schrijven, te spreken, te luisteren en te lezen. Op die manier begrijpen ze waarom ze taal leren; ze ervaren succes en groeien zichtbaar in taal.

Structuur en houvast

De duidelijke structuur van Taal actief biedt houvast voor leerkrachten en kinderen. De methode heeft heldere lesdoelen en de lessen, die per domein identiek zijn opgebouwd, zorgen voor rust, duidelijkheid en efficiëntie. Elke les start met directe instructie. Daarna verwerken de kinderen het nieuwe onderwerp en oefenen ze ermee. En ze herhalen eerdere onderwerpen. Zo bereiken ze een hoog niveau van taalbeheersing. In iedere les zijn bovendien voldoende mogelijkheden voor differentiatie in tempo en niveau.

Actieve groei in taal, spelling en tekstbegrip

Taal actief stimuleert kinderen om zelf actief met taal aan de slag te gaan. In alle lessen zijn de kinderen alleen of in groepjes met het lesdoel bezig. En – misschien wel het belangrijkste – de kinderen reflecteren op hun eigen groei in taal. Onder jouw deskundige begeleiding worden ze steeds meer eigenaar van hun eigen taalontwikkeling. De verbinding met begrijpend lezen maakt het lees- en taalonderwijs nog betekenisvoller en motiverender.

Taal actief tekstbegrip

Malmberg kiest voor een tekstcentrale aanpak van verdiepend lezen en verbindt de domeinen begrijpend lezen en taal. Wat kinderen bijvoorbeeld leren bij lezen, passen ze toe bij schrijven of spreken. Bovendien breiden kinderen in de lessen tekstbegrip hun woordenschat verder uit. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt ook tekstbegrip onderdeel van Taal actief.

Betekenisvol en preventief

Dankzij Taal actief zijn kinderen betekenisvol bezig met taal. De gestructureerde en preventieve aanpak zorgt er bovendien voor dat elk kind zijn doelen haalt. Kinderen ervaren daardoor succes en groei: hun resultaten verbeteren. Ze krijgen steeds meer vertrouwen in hun eigen kunnen én meer plezier in taal!

Steeds meer zelfsturing

De kinderen nemen onder jouw begeleiding steeds meer zelf de verantwoordelijkheid over hun leerproces. Daarvoor hebben ze eerst inzicht nodig in hun leerproces en groei. Daarbij helpen gerichte leerstrategieën, zoals ‘het nut zien’, ‘terugkijken en vooruitkijken’ en ‘jezelf motiveren’. Kinderen leren zo om steeds zelfstandiger en effectiever te leren.

Goed voorbereid aan de slag

Taal actief zorgt ervoor dat de kinderen goed toegerust zelfstandig kunnen werken. Bij de lessen communicatie krijgen de kinderen bijvoorbeeld vooraf duidelijke schrijf- en praathulpen, tips van experts en tips van leeftijdgenoten. Dat geeft hun zelfvertrouwen voor een nieuw doel of een nieuwe taak.

De voordelen op een rij ...


 • Zichtbaar leren en groeien. Dat motiveert!
 • Effectieve samenhang tussen taal en tekstbegrip maakt schrijven, spreken/luisteren en lezen betekenisvoller
 • Sterke voorbereiding op nieuwe doelen; oefening van de gewenste voorkennis.
 • Krachtige opbouw in leerlijnen: stap voor stap aanleren en verder uitbouwen.
 • Lesgeven volgens het directe instructiemodel, met extra aandacht voor zelfstandig nadenken en formatief evalueren.
 • Veel oefenen: oefenen met nieuwe doelen, maar ook het herhalen van eerdere doelen.
 • Voor elk kind het juiste niveau.
 • Doordacht digitaal: adaptief oefenen voor elk kind met behulp van geavanceerde technologie.

Wil je nog dieper duiken in de methode? Download dan de informatiebrochure van Taal actief.

Download de brochure

Taal

Communicatie: heldere structuur met herkenbare communicatiethema’s

Communicatie is overal. Wie goed kan communiceren, staat vol vertrouwen in de wereld. Daarom biedt Taal actief een heldere, vaste structuur met acht jaarlijks terugkerende communicatiethema’s en bijbehorende communicatiedoelen. Deze zijn herkenbaar voor de kinderen, wat motiverend werkt: ze bouwen steeds voort op wat ze al kennen en dagelijks ervaren. Doordat de communicatiethema’s universeel zijn, zijn ze altijd te koppelen aan schoolbrede projecten of onderwerpen op het gebied van wereldoriëntatie. Ook krijgen de kinderen praktische tips van ervaren taalgasten en van leeftijdsgenoten. Zo krijgen ze de handvatten én het vertrouwen om zelf succesvol te communiceren.

Woordenschat: beproefde didactiek voor rijke woordenschat

Wie goed wil kunnen communiceren, heeft een rijke woordenschat nodig. Taal actief zorgt daarvoor. In helder gestructureerde lessen leren de kinderen telkens vijftien nieuwe woorden. Daarbij volgt Taal actief de beproefde didactiek uit ‘Met woorden in de weer’ van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. Taal actief sluit aan bij de selectie LOGO Schooltaalwoorden (Logo3000).

Digitale geletterdheid


In Taal actief besteden we ook aandacht aan digitale geletterdheid waar het de ontwikkeling van taal raakt en waar het relevant is voor de kinderen. Voor hen is digitale geletterdheid een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Daarom is het een integraal onderdeel van Taal actief, over alle domeinen heen.

Altijd wetenschappelijk onderbouwd


De leerlijnen van Taal actief zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en zijn ontwikkeld in samenwerking met taalwetenschappers en taaldeskundigen. Alle leerlijnen sluiten aan bij de landelijke richtlijnen en toetsen, en bij het Referentiekader taal.

Taal verkennen: activerende didactiek voor echt taalbegrip

De didactiek van taal verkennen is gebaseerd op de inzichten van prof. dr. Peter-Arno Coppen en zijn onderzoeksgroep aan de Radboud Universiteit. Zij pleiten ervoor om kinderen taal écht te laten begrijpen (in plaats van trucjes aan te leren). Hun activerende didactiek laat kinderen taal voelen en ervaren vóórdat ze instructie krijgen en de lesstof gaan verwerken. Daarom begint elke les met een activerend onderzoekje.

Spelling

Spelling: de kracht van herhaling

Goed kunnen spellen is essentieel om duidelijk te kunnen communiceren. Taal actief hanteert daarom een nieuwe, krachtige spellingdidactiek die is gebaseerd op continue herhaling. Samen met de kinderen analyseer je steeds het hele woord. De auditieve aanpak van Taal actief zorgt ervoor dat de kinderen de woorden horen en de juiste spellingregel herkennen op basis van de klank.

Tekstbegrip

Effectieve samenhang tussen taal en tekstbegrip
Taal actief biedt tekstbegrip aan in samenhang met taal. Door aan te sluiten op de acht communicatiethema’s van Taal actief taal, verdiepen en verbreden de kinderen hun kennis, inzicht en vaardigheden. Bij Taal actief tekstbegrip leggen we ook de verbinding met de communicatiedoelen van Taal actief taal. Bij taal leren de kinderen zelf hoe het moet. Bij tekstbegrip lezen ze in teksten hoe andere schrijvers dit doen. Op deze manier versterken taal en tekstbegrip elkaar.

Meer informatie en een demo:

Naar Taal actief tekstbegrip

Het taalgroeiboek

Binnen Taal actief staat het taalgroeiboek centraal; een boek van het kind zelf waarin alle stappen van de schrijf-, spreek- en luistertaak staan. Het taalgroeiboek helpt en inspireert de kinderen om deze taken op hun eigen niveau te maken. En welk kind wil dat nou niet?

Zicht op hun eigen taalontwikkeling

Daarnaast helpt het taalgroeiboek de kinderen om zicht te krijgen op hun eigen taalontwikkeling. Vooraf bekijken ze wat ze al kunnen. Aan het eind van elk thema delen de kinderen hun schrijf- of spreektaak en geven ze elkaar feedback. Ze zien zelf hoe ze gegroeid zijn in taal en in het bijzonder in het communicatiedoel. Die groei noteren ze in hun taalgroeiboek: een mooie stimulans om verder te groeien!

Organisatie en structuur

Taal

Taal actief is er voor groep 4 tot en met 8. Elke jaargroep bestaat uit dezelfde acht communicatiethema’s van vier weken. Taal actief is concentrisch opgebouwd: elk leerjaar komen de acht communicatiethema’s terug. Dankzij het programma van 32 weken heb je voldoende ruimte om alle thema’s in het schooljaar te behandelen.

Spelling

Ook bij spelling zijn er acht thema's van vier weken. Elk leerjaar komen de verschillende spellingcategorieën terug. De kinderen kunnen steeds meer en steeds moeilijker woorden uit de categorie goed spellen. Deze kennis kunnen ze direct toepassen, bijvoorbeeld bij de schrijftaak. Dankzij het programma van 32 weken kun je alle spellingcategorieën in alle rust aanbieden.

Elke dag een uur taal en spelling

Elke dag zestig minuten Taal actief: dat is het uitgangspunt. Van maandag tot en met donderdag geef je 40 minuten taal en 20 minuten spelling. Op vrijdag komen de taaldoelen samen in een communicatieles van 60 minuten, waarin de kinderen de doelen uit die week toepassen in herkenbare schrijf- of spreek- en luistertaken.

Directe instructie

Alle lessen van taal en spelling zijn opgezet volgens het directe instructiemodel. Een les is opgedeeld in twee fasen: samen met de leerkracht en zelfstandig werken. Tijdens het eerste deel benoem je het doel, geef je uitleg, model je en oefenen de kinderen onder jouw begeleiding. In het tweede deel gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met de verwerking. Ook oefenen ze met het nieuwe doel én met doelen uit eerdere thema’s. Zo waarborgt Taal actief dat eerder opgedane kennis beklijft en dat nieuwe doelen verder inslijpen.

Ideaal voor combinatiegroepen

Taal actief is uitstekend inzetbaar in combinatiegroepen. De communicatiethema’s zijn in alle jaargroepen gelijk en de taaldomeinen worden op hetzelfde moment in de week aangeboden. Bovendien is binnen de taaldomeinen vaak sprake van concentrische leerlijnen, zodat de kinderen tegelijkertijd met vergelijkbare doelen bezig zijn.

Differentiatie

Taal actief biedt veel mogelijkheden voor differentiatie, zodat elk kind leert en verwerkt in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Dat begint al bij het digibord: daarmee kun je iedereen instructie op maat geven, terwijl de instructie tóch klassikaal plaatsvindt.

Taal – variatie in niveau

Het adaptieve platform Bingel biedt de kinderen die digitaal werken nieuwe oefeningen en herhaaloefeningen op maat. Zo oefenen kinderen op hun eigen niveau en realiseren ze hun eigen groei. Ook het leerwerkboek biedt mogelijkheden voor differentiatie en oefen- en herhaalstof. Op die manier werkt iedereen aan hetzelfde doel en haalt iedereen het doelniveau.

Taal – variatie in tempo

In de taallessen is voldoende tijd ingeruimd voor herhaling en extra oefening. Ook is er preventief materiaal beschikbaar voor kinderen met een minder rijke woordenschat. Kinderen die sneller door de lesstof en opdrachten heen gaan, kun je juist extra uitdagingen geven.

Spelling – variatie in niveau en tempo

Door de continue herhaling van de categorieën krijgen alle kinderen voldoende tijd om de categorieën te leren toepassen. Kinderen die spelling lastig vinden, kunnen extra oefenen in het oefendeel van het werkboek of in de software. Sterke spellers hebben minder oefening nodig en kunnen eventueel lessen overslaan.

Taal actief plus voor nog meer uitdaging

Voor taalsterke en taalbegaafde kinderen is er vanaf schooljaar 2023/2024 het leerwerkboek plus. Hiermee werken kinderen op een hoger niveau en zelfstandig aan dezelfde lesdoelen als de reguliere groep. Ook kunnen ze aan een eigen taalonderzoek werken. Met deze aanpak houd je de groep bij elkaar tijdens de instructie en is er extra uitdaging in de verwerkingstijd voor kinderen die meer aankunnen.

Per thema is er een leerwerkboek plus dat het reguliere leerwerkboek vervangt. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel voor taalsterke kinderen volgt de structuur van het thema. In de lessen zijn er opdrachten vervangen door veelal open opdrachten die een groter beroep doen op het creatief denken van de kinderen, en uitdagende spellingopdrachten. Het tweede deel van het leerwerkboek plus bevat een uitdagend taalonderzoek. Dit deel is voor taalbegaafde kinderen en taalsterke kinderen die klaar zijn met het eerste deel. Tijdens het taalonderzoek werken kinderen aan een onderzoeksvraag, bijvoorbeeld: Kan taal kwetsen? Hoe communiceren dieren? Hoe ontwerp je een goede geheimtaal?

PLUS leaflet

Webinar Taal actief

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens een van de eerder uitgezonden webinars over Taal actief. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. De webinars duren ongeveer 30-45 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan

Blader online door de boeken

Met Taal actief - basis papier krijg je een combinatie van gedrukte en digitale middelen. Je geeft makkelijk les met behulp van het digibord. De kinderen verwerken, oefenen en herhalen in leerwerkboeken en gebruiken het taalgroeiboek voor hun schrijf-, spreek- en luistertaken, en om hun eigen groei bij te houden. Taal actief heeft ook adaptieve oefensoftware.

Wil je liever vooral digitaal werken? Kies dan voor de digitale versie van Taal actief. De kinderen en jijzelf werken dan volledig digitaal, maar – net als bij basis papier – gebruiken zij het taalgroeiboek voor hun schrijf-, spreek- en luistertaken, en om hun eigen groei bij te houden.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Taal actief eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder en ontdek hoe taal tot leven komt!

De complete boeken inzien en beoordelen? Bestel de zichtzending voor een goede eerste indruk.

Bekijk de digitale leeromgeving

Kies je voor Taal actief, dan ga je werken met Bingel, het digitale leerplatform dat je misschien al kent van de rekenmethodes Pluspunt en De wereld in getallen. Bingel combineert uitstekende didactische kwaliteit met de slimme toepassing van adaptieve, digitale technologie. Zo krijgt ieder kind taken en ondersteuning op het juiste niveau, wat leidt tot echt leerrendement. Hierdoor wordt taal leren écht leuk!

 • Digitaal oefenen zorgt voor motiverend en effectief taalonderwijs.
 • Dankzij Bingel weet je altijd hoe ieder kind zich ontwikkelt.
 • Met handige hulpmiddelen geef je kinderen ondersteuning op maat.

Vraag een proeflicentie aan  Meer over Bingel

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Voorbereiden

Probeer Taal actief gratis uit

Zichtzending en proeflicentie

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de digitale leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog de zichtzending en proeflicentie aan. Je kunt de methode hiermee 3 maanden gratis uitproberen.

Vraag de zichtzending aan

Download de proeflessen

Wil je de methode uitproberen in de klas? Download de proeflessen en neem de kinderen mee in de wereld van Taal actief. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit de zichtzending.

Download de proeflessen

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens een van de eerder uitgezonden webinars over Taal actief. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. De webinars duren ongeveer 30-45 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan

Webinar Taal actief
Gesprek met leerkrachten

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak

Wat vinden andere scholen van Taal actief?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Taal actief. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Referentiescholen Taal actief taal Referentiescholen Taal actief spelling

Vroegstartschool

Bij de keuze hebben we ook nadrukkelijk de stem van de leerlingen meegenomen. Ik zie er ontzettend naar uit om komend schooljaar met deze methode aan de slag te gaan. We gaan ook meer thematisch werken en dat valt uitstekend te combineren met Taal actief.

Berrie Burhenne, taalcoördinator en leerkracht groep 4, De Indische Buurt School, Amsterdam

Taal actief - De Indische Buurt school - Amsterdam

Vroegstartschool

De korte taalonderzoekjes zijn heel praktisch. Je hebt niet meer nodig dan een paar post-its en een dikke stift.

Inge Droppert, De Triangel, Delfgauw

Taal actief - De Triangel - Delfgauw

Vroegstartschool

Kinderen vragen regelmatig ‘Juf, mag ik nog even in mijn taalgroeiboek werken?’

Marianne Jacquemijns, OBS Het Palet, Hellevoetsluis

Taal actief - OBS Het Palet - Hellevoetsluis

2.500 scholen, 15.000 leerkrachten en 500.000 kinderen werken dagelijks met Taal actief

Brenda Dekker OBS De Rietschoof, Opijnen
"Taal actief 5 biedt een fijne opbouw! Er zijn duidelijke afspraken binnen spelling en taal die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen."
Marianne Jacquemijns OBS Het Palet, Hellevoetsluis
Kinderen vragen regelmatig ‘Juf, mag ik nog even in mijn taalgroeiboek werken?’
Inge Droppert De Triangel, Delfgauw
"De korte taalonderzoekjes zijn heel praktisch. Je hebt niet meer nodig dan een paar post-its en een dikke stift."

Probeer Taal actief gratis uit bij jou in de klas

Om te ontdekken of Taal actief past bij jouw school, kun je de methode 3 maanden gratis uitproberen met het materiaal in de zichtzending.

Vraag de zichtzending aan

← Terug naar Ontdekken

Ga je aan de slag met Taal actief?

Hulp bij bestellen

De materialen van Taal actief bestel je via de partners van Malmberg: HeutinkReinders en de Rolf groep. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Lees de bestelwijzer om te bepalen welke materialen je nodig hebt en bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Taal actief.

Bestelwijzer Taal actief

Download de catalogus voor Taal actief taal

Download de catalogus voor Taal actief spelling

Download de catalogus voor Taal actief Tekstbegrip

Wat vinden andere scholen van Taal actief?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Taal actief. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Referentiescholen Taal actief taal Referentiescholen Taal actief spelling

Vroegstartschool

Bij de keuze hebben we ook nadrukkelijk de stem van de leerlingen meegenomen. Ik zie er ontzettend naar uit om komend schooljaar met deze methode aan de slag te gaan. We gaan ook meer thematisch werken en dat valt uitstekend te combineren met Taal actief.

Berrie Burhenne, taalcoördinator en leerkracht groep 4, De Indische Buurt School, Amsterdam

Taal actief - De Indische Buurt school - Amsterdam

Vroegstartschool

De korte taalonderzoekjes zijn heel praktisch. Je hebt niet meer nodig dan een paar post-its en een dikke stift.

Inge Droppert, De Triangel, Delfgauw

Taal actief - De Triangel - Delfgauw

Vroegstartschool

Kinderen vragen regelmatig ‘Juf, mag ik nog even in mijn taalgroeiboek werken?’

Marianne Jacquemijns, OBS Het Palet, Hellevoetsluis

Taal actief - OBS Het Palet - Hellevoetsluis

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Taal actief. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Heb je nog vragen over Taal actief?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit Taal actief

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Beeld van start schooljaar checklist
Leraren in overleg tijdens een training

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Taal actief. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab

Nieuwsberichten