Search

Process Owner Digitale Distributie & Toegang


Onderwijs is belangrijk, het doet er toe. Uitgeverij Malmberg is de drijvende kracht achter inspirerende methodes voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO, die leraar en leerling helpen in de ontwikkeling van talenten, kennis en vaardigheden. Onze medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs. Om snel in te kunnen spelen op nieuwe wensen van leraren en leerlingen gebruiken we de nieuwste tooling en werken we samen in multidisciplinaire agile teams. Malmberg is onderdeel van Sanoma Learning, actief in een twaalf Europese landen.

Voor de Business Unit Operations zijn wij op zoek naar een:


Process Owner digitale Distributie en Toegang (36 uur)


Als process owner digitale distributie en toegang ben je functioneel Product Owner van de Malmberg applicatie Distributie & toegang (D&T). Deze applicatie verzorgt de distributie van alle licenties die Malmberg levert en de correcte afhandeling van alle toegangsverzoeken. Malmberg distribueert jaarlijks meer dan 10 miljoen licenties. Het is daarmee voor Malmberg van groot belang dat deze applicatie functioneel en technisch gezien optimaal presteert (minimaal 99,9% uptime) zodat alle leerlingen en docenten probleemloos gebruik kunnen maken van de digitale Malmberg producten. Digitale distributie en toegang is onderdeel van het bredere Order to Cash (OTC) proces van Malmberg (bestellen t/m gebruik van fysieke en digitale producten).Je taken en verantwoordelijkheden

         
- Je definieert epics en business requirements en prioriteert deze op basis van business waarde en bewaakt deze:

- Je draagt zorg voor het proces van vertaling van epics en requirements naar passende Malmberg solution(s). Per solution worden op gebied van klantbehoefte, functionaliteit, financieel, veiligheid en implementatie effort (IT, proces, organisatie) de voor- en nadelen in kaart gebracht waarna een goede keuze kan worden gemaakt;

- Je geeft leiding aan de uitvoering van de solution roadmap. Valideert tussentijds bij stakeholders. Werkt binnen kaders van tijd, geld en kwaliteit. Je kan verantwoordelijk zijn voor de afstemming van en leiding over meerdere teams heen (buiten het eigen domein) wanneer er sprake is van een (interne) ketenoplossing;

- Je behartigt de belangen van en managet de verwachtingen van alle stakeholders binnen de hele organisatie en de externe educatieve keten. Dit betekent ook dat je beargumenteert “Nee” kan zeggen en met druk kunt omgaan. Belangrijke stakeholder zijn de central en local Product Managers van de Malmberg leerplatformen, andere IT-teams en afdelingen, Order To Cash en de Helpdesk;

- Je stuurt het D&T ontwikkelteam inhoudelijk aan;

- Je zorgt ervoor dat gebruikers in staat zijn de solutions op de juiste wijze te gebruiken en dat de juiste documentatie voor zowel functioneel gebruik als het beheer is opgesteld;

- Je behartigt de belangen van Malmberg in de externe educatieve keten, die bestaat uit uitgevers, distributeurs, schoolportalen/electronische leer omgevingen, en de scholen en gebruikers zelf. Met al deze partners worden gezamenlijk ketenstandaarden bepaald over de manier waarop digitaal
lesmateriaal besteld, gedistribueerd en geactiveerd kan worden met als doel seamless access voor de gebruiker. Je behartigt de belangen van Malmberg op het gebied van business wensen, technische ketenafspraken, communicatie en support.
- Je stemt gemaakte afspraken af binnen Malmberg en zorgt voor de implementatie van nieuwe afspraken binnen de applicatie(s) en processen, dusdanig dat ketenprocessen betrouwbaar verlopen;

- Je evalueert jaarlijks met de distributeurs de resultaten van de digitale distributie en toegang, stelt verbeterplannen op en zorgt gezamenlijk met de distributeurs voor de uitvoer daarvan;

- Je bent local Product Owner van de Sanoma Learning applicatie Sesame, wat de centrale door heel Sanoma Learning gebruikte applicatie voor
digitale distributie en toegang gaat worden. In deze hoedanigheid:

 • Behartig je de belangen van Malmberg binnen Sesame
 • Stel je samen met de Sanoma Learning Productmanager een planning op voor de gedeeltelijke migratie van D&T naar Sesame in de
  komende jaren
 • Zorg je er samen met de technical Product Owner van Sesame voor dat alle ontwikkelingen die op D&T gedaan worden dusdanig
  worden ontworpen dat deze ‘migratie ready’ worden ontwikkeld;

  - Naast je rol als Product Owner van D&T, kun je verantwoordelijk zijn voor 1 of meerdere projecten binnen de afdeling Order to Cash. Het is daarom van belang dat je de hele Order to Cash keten (bestellen, leveren, factureren, toegang), overziet inclusief de raakvlakken met andere processen.


  Je rapporteert aan de Manager Order to Cash van Malmberg.


  Profiel

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau, met bij voorkeur een bedrijfskundige, economische of technische opleiding;

  ·  Uitstekend ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen;

  ·  Affiniteit met ICT, digitale distributie en OTC-processen;

  ·  Ervaring in het tot stand brengen van samenwerking binnen multidisciplinaire teams en verschillende afdelingen;

  ·  Je kunt schakelen tussen verschillende functies, verantwoordelijkheden en expertises;

  ·  Ervaring in het werken met agile scrum methodiek;

  ·  Vertrouwd met requirements- en verandermanagement;

  ·  Sterke communicatieve vaardigheden;

  ·  Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels.


  Reactie
  Voor Voor meer informatie over deze functie kun je bellen naar Jolanda Brittijn, 06-12778066. Je schriftelijke sollicitatie met cv kun je tot 2 maart mailen naar  vacatures@malmberg.nl t.a.v. Marijn Voets, HR-adviseur.