Search

Differentiatie

Nova scheikunde havo/vwo bovenbouw

Differentiatie en adaptiviteit


1.   Plusopdrachten, Examenopgaven en Olympiade vragen

Bij elk hoofdstuk en paragraaf hoort een aantal plus(+)opdrachten. Deze bevatten geen noodzakelijke leerstof, maar extra stof. Dit zijn extra pittige opdrachten. In een aantal paragrafen zijn examenopgaven opgenomen. Als er een zandloper voor staat is dit een opdracht uit de scheikunde-olympiade. Met deze soorten opdrachten kun je differentiëren op snelheid, niveau of belangstelling.


2.    
Niveau-differentiatie

Via het docentendashboard kun je eenvoudig de vorderingen van leerlingen volgen. Hierdoor kun je (groepen) leerlingen andere stof aanbieden en kun je beter differentiëren op niveau. Leerlingen hebben in de digitale leeromgeving ook toegang tot de opdrachten van andere niveaus en jaren in havo/vwo bovenbouw.


3.    
Praktijk en Maatschappij

Vind je de toepassing van scheikunde belangrijk, laat dan je leerlingen altijd Praktijk maken. Als je interesse uitgaat naar het belang van scheikunde voor de maatschappij kies dan ook het onderdeel Maatschappij (alleen digitaal beschikbaar). Met deze contexten kun je keuzes maken in het programma voor de gehele groep of differentiëren op niveau, tempo of interesse. Je kunt ook stappen zetten op het gebied van activerend, onderzoekend onderwijs. Het accent verschuift van het zenden van informatie naar het begeleiden van leerlingen, die in groepsverband op zoek gaan naar een oplossing voor hun probleem, en daarbij nieuwe vaardigheden en kennis moeten opdoen.


4. Versterk Jezelf = adaptieve trainer

Als een leerling met een reeks opdrachten moeite heeft en als we over dat onderwerp een Versterk jezelf hebben, dan wordt de leerling daar automatisch op geattendeerd. De Versterk jezelf werkt voor iedereen anders want het kijkt via een speciaal algoritme van Knewton naar de beste manier om de leerling een concept te laten begrijpen. Soms door extra uitleg, soms wordt er teruggegrepen op een onderliggend concept, soms gewoon slimmer oefenen totdat de leerling het snapt. Hiermee kan de leerling vaak zijn eigen probleem oplossen.

Bekijk hier het filmpje over de adaptieve trainer.