Search


Situatie 1: Je start volgend schooljaar met MAX

Start je in schooljaar 2019-2020 met een MAX-methode? Dan sluit je per leerjaar een nieuwe overeenkomst af en heb je de keuze uit 2, 4 of 6 jaar. Iedere afnameduur heeft een ander ISBN. De volledige catalogus VO 2019 vind je hier.

Bestel de MAX lesmaterialen elk jaar opnieuw

MAX lesmaterialen zijn verbruiksmaterialen en dienen daarom ieder jaar op de boekenlijst te worden geplaatst. Vergeet dit niet te doen voor alle leerjaren waar je met een MAX-methode werkt.

Prijsoverzicht MAX-methodes

Situatie 2: Je werkt al met MAX

Heb je in schooljaar 2018-2019 al een MAX-methode op de boekenlijst staan? Dan heb je een bestaande MAX overeenkomst voor de duur van 4 jaar.

Bestel de MAX lesmaterialen elk jaar opnieuw

Voor schooljaar 2019-2020 bestel je het ISBN met in de artikelomschrijving 4 jaar afname.

Situatie 3: Je wilt de samenstelling van het leermiddel of de afnameduur wijzigen

Binnen de gekozen afnameduur kun je per schooljaar switchen tussen MAX Boek + Online of Volledig Online. Je kiest dus binnen deze afnameduur per schooljaar welke samenstelling van het leermiddel het beste bij jouw situatie past.

Overweeg je een wijziging van de afnameduur? Bespreek de mogelijkheden met je accountmanager.
Op alle MAX-methodes zijn de specifieke MAX-methode voorwaarden van toepassing.

Meer weten of hulp nodig?

Bel 073 628 75 55 om een afspraak te maken met een van onze accountmanagers of vul onderstaand contactformulier in.

Contact

Veelgestelde vragen

In welke samenstelling kan een MAX-methode worden gekozen?

Een MAX-methode kan worden gekozen in de samenstelling boek + online of volledig online. De MAX- methode wordt binnen de gekozen afnameduur jaarlijks afgenomen voor een bedrag per leerling per jaar. De materialen waaruit een MAX-methode is samengesteld zijn altijd verbruiksartikelen. 

Welke afnameduur is voor een MAX-methode mogelijk?

Bij aanvang van invoering c.q. afname van de MAX-methode kiest de school voor een afnameduur van twee, vier of zes jaar. Hiermee verplicht de school zich, voor de gekozen afnameduur, de MAX-methode jaarlijks in zijn geheel af te nemen. 

Voor schooljaar 2018-2019 heb ik al een MAX-methode op de leermiddelenlijst staan. Wat moet ik voor het nieuwe schooljaar bestellen?

Als je in schooljaar 2018-2019 al een MAX-methode op de leermiddelenlijst hebt staan, heb je een bestaande MAX-overeenkomst voor de afnameduur van vier jaar. Voor schooljaar 2019-2020 bestel je het ISBN met in de artikelomschrijving 4 jaar afname.

Ik start volgend schooljaar met MAX. Wat moet ik bestellen?

Start je in schooljaar 2019-2020 met een MAX-methode, dan sluit je per leerjaar een nieuwe overeenkomst af en heb je de keuze uit twee, vier of zes jaar. Voor elke afnameduur van de MAX-methode is er een specifieke ISBN en daaraan gekoppeld een specifieke prijs per leerling per jaar van toepassing.

Staan de ISB-nummers twee, vier of zes jaar voor meerdere jaren vast, of wisselen die steeds?

Deze nummers (zogenaamde kopnummers) blijven altijd hetzelfde. De onderliggende artikelen (foliocomponenten) zullen wel tweejaarlijks aangepast worden, maar de school bestelt altijd de MAX-methode op kopnummer-niveau en krijgt automatisch de meest actuele lesmaterialen. 

Met welke partij sluiten we de overeenkomst af?

De MAX-methode valt binnen de lopende/nieuwe overeenkomst die je afsluit met de leverancier van leermiddelen. Aan de MAX-methode zijn voorwaarden verbonden waar je als school akkoord meegaat bij het plaatsen van een MAX-methode op de leermiddelenlijst.

Wanneer gaat de looptijd van de overeenkomst in?

De looptijd van de overeenkomst gaat in op het moment van de start van het schooljaar, volgend op de invulling van de leermiddelenlijst. De looptijd start altijd bij aanvang van een schooljaar en de afnameduur betreft ook schooljaren. 

Krijgen de MAX-methodeprijzen ook te maken met een jaarlijkse verhoging?

Bij afgesloten MAX-methodeovereenkomsten heeft Malmberg het recht om alle prijzen met ingang van ieder kalenderjaar aan te passen. De prijsaanpassing kan overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer (CBS) zijn en/of naar aanleiding van nieuwe productverbeteringen die Malmberg heeft doorgevoerd en/of overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de prijs.

Toon alle gestelde vragen

Kan ik tijdens mijn huidige overeenkomst switchen tussen boek en online en volledig online?

Als school heb je de mogelijkheid om, binnen de gekozen afnameduur, per schooljaar, binnen de gekozen MAX-methode, kosteloos te switchen tussen boek en online en volledig online.

Kan ik tijdens mijn huidige overeenkomst switchen van niveau?

Heb je als school het verkeerde niveau besteld of voldoet het bestelde niveau niet aan het niveau van de leerlingen, neem dan contact op met Malmberg. Samen kijken we dan naar een passende oplossing. 

Ik ben sinds twee jaar bezig met een MAX-methode (vier jaar afname). Kan ik de huidige overeenkomst omzetten naar zes jaar afname en wat kost omzetten naar zes jaar?

Ja, dat kan kosteloos. Je kunt ervoor kiezen om dat gefaseerd te doen door bijvoorbeeld te beginnen bij klas 4 of je doet alle leerjaren tegelijk. In ieder geval gaat er vanaf dat moment een nieuwe periode van zes jaar afname in voor elk leerjaar.

Wat gebeurt er wanneer je voor twee jaar afname kiest en vier jaar de MAX-methode blijft gebruiken? Krijg ik het geld dat te veel betaald is terug?

  • Wanneer je de keuze maakt voor twee jaar afname en besluit na deze overeengekomen afnameduur nog twee jaar door te gaan, dan moet je kiezen voor twee jaar afname. Je blijft dezelfde prijs betalen.
  • Wanneer je kiest voor twee jaar afname en je besluit na een jaar toch over te stappen op vier jaar afname, dan kan dat kosteloos. Je sluit op dat moment een nieuwe overeenkomst af voor vier jaar.
  • Algemeen: als je een keuze maakt om je langer te binden dan je eerste keuze, kan dat zonder consequenties, maar je sluit dan wel een nieuwe overeenkomst af met de gekozen afnameduur die je volledig moet doorlopen.

Ik ben nog niet volledig overtuigd van het MAX-concept of de betreffende methode. Kan ik de MAX-methode voor twee jaar afsluiten (als uitgebreide proefperiode) en het tweejarig prijsmodel bij tevredenheid omzetten naar zes jaar afname, en dan de laat

  • Nee, op het moment dat je een gebruiker bent en je maakt een nieuwe keuze, dan committeer je je ook voor de nieuwe afnameduur ongeacht welke jaren je daarvoor in gebruik had. In een bestaande raamovereenkomst neem je die looptijd mee naar een andere tender of andere overeenkomst zoals dat nu ook gaat. Dat is met de distributeurs zo geregeld. 
  • Ben je nog niet volledig overtuigd van de keuze, dan is een maatwerkconstructie mogelijk voor bijvoorbeeld een jaar, of gedurende een nader in te vullen proefperiode. Het wordt dan een maatwerkafspraak die we samen met de school en de leverancier van leermiddelen maken. 

Toon alle gestelde vragen

Als school/vaksectie wil ik voortijdig de gekozen afnameduur van een MAX-methode beëindigen. Wat zijn dan de consequenties van het eerder stoppen?

  • Voortijdige beëindiging als gevolg van overstap naar een niet-Malmbergmethode

De school wordt gefactureerd voor de nog niet afgenomen jaren van de gekozen afnameduur. De hoogte van het te factureren bedrag wordt bepaald per leerjaar door de restjaren x prijs per jaar x aantal leerlingen (dit is het aantal leerlingen van de onderwijsinstelling in het laatste feitelijke afnamejaar). 

 

Voorbeeld: een onderwijsinstelling heeft gekozen voor een afname duur van vier jaar, maar besluit na twee jaar te willen overstappen op een concurrerende methode. De onderwijsinstelling dient per niet volgemaakt leerjaar een bedrag te betalen volgens de formule: 

2 jaren x prijs per jaar x aantal leerlingen (peildatum eerste schooldag van het laatste feitelijke afnamejaar). 

 

  • Switch van een huidige afnameduur naar een langere afnameduur

De school kiest vanaf de start van een nieuw schooljaar voor een langere afnameduur en dus voor de daarbij behorende prijs (een ‘up-switch’). De onderwijsinstelling gaat daardoor een verplichting voor de langere afnameduur aan en de ‘oude’ afnameduur vervalt met ingang van het eerstvolgende schooljaar. De betreffende school kan in een periode van zes jaar éénmalig deze ‘up-switch’ maken. Deze ‘up-switch’ is kosteloos en geeft geen recht op restitutie van eerder betaalde afnamekosten. 

 

Voorbeeld: een onderwijsinstelling heeft een MAX-methode met een afnameduur van vier jaar, maar besluit na twee jaar over te stappen naar een afnameduur van zes jaar. De onderwijsinstelling kiest aan het begin van het nieuwe schooljaar voor zes jaar en start vanaf dat moment met een nieuwe afnameduur voor zes jaar en betaalt vanaf dat moment de prijs van de MAX-methode die hoort bij de afnameduur van zes jaar. Over de prijs die de onderwijsinstelling voor de eerste twee jaar was verschuldigd, vindt geen verrekening plaats.

 

  • Het tussentijds onderbreken van de afnameduur niet gerelateerd aan concurrent switch

Alle andere voorkomende gevallen zijn ter beoordeling van Malmberg. Malmberg zal samen met de leverancier van de leermiddelen in een gesprek met de school een passende oplossing voorstellen. 

Toon alle gestelde vragen