Search

MAX: betaalbaar en altijd up-to-date

MAX staat voor onze blended lesmethodes; boek en online versterken elkaar. Leerlingen werken online en krijgen leerwerkboeken om in te schrijven. De MAX-bewaarboeken stelt de leerlingen in staat de verkregen kennis te behouden zonder dat aan het eind van het schooljaar het lesmateriaal weer wordt ingenomen. Doordat de leerlingen het boek mogen houden, kunnen ze ook gemakkelijk teruggrijpen op lesmateriaal uit voorgaande jaren. Dit helpt ze o.a. in de voorbereiding op de examens en is een mooie herinnering aan de schoolperiode. Het bewaarboek, de extra digitale trainers en de mogelijkheden op differentiëren maakt MAX tot een persoonlijk leermiddel.

Daarom MAX

Up-to-date lesmateriaal

Op basis van opmerkingen en suggesties van docenten en inzichten uit learning analytics verbeteren we continu de kwaliteit van het lesmateriaal. Ook actualiseren we het materiaal. Hierdoor werk je nooit meer met een verouderde lesmethode. Wij zorgen ervoor dat je op de hoogte bent van de belangrijkste wijzigingen en vernieuwingen.

Leerlingen mogen de boeken houden

Elk schooljaar ontvangen leerlingen een nieuw boek dat ze mogen houden. Ze kunnen erin schrijven en aantekeningen maken. Zo wordt het boek een persoonlijk hulpmiddel om actief mee te leren. Doordat de leerlingen het boek mogen houden, kunnen ze ook gemakkelijk teruggrijpen op lesmateriaal uit voorgaande jaren. Dat is handig bij de voorbereiding op examens. Een bijkomend voordeel is dat de school geen zorgen meer heeft over de inname van boeken aan het einde van het schooljaar.

Blended: altijd boek en online

Met een blended lesmethode bepaal je zelf wat je uit het boek doet en wat online, ook als je geen devices hebt in de klas. Je maakt zelf de ideale mix. Leerlingen hebben toegang tot alle leerjaren en niveaus van de onderbouw of bovenbouw.

Lees meer over de online leeromgeving.

Betaalbaar

Voor een MAX-methode betaal je één prijs per leerling per jaar. Je kunt kiezen uit pakketten die variëren in samenstelling, afname (2, 4 of 6 jaar) en prijs. Er is voor elk leermiddelenbudget een passende oplossing. Bespreek de mogelijkheden met je accountmanager.Prijzen

Blended: boek en online

Download volledig prijsoverzicht

Op alle MAX-methodes zijn de specifieke MAX-methode voorwaarden van toepassing.

Meer weten over MAX?

Neem contact op met Pieter Knipping of een van onze andere methodespecialisten.

Contact

Maak kennis met de MAX-methode voor jouw vak

Exacte vakken

Biologie voor jou onderbouw

Biologie voor jou vmbo bovenbouw

Biologie voor jou havo/vwo bovenbouw

Biologie en verzorging voor jou onderbouw

MathPlus

Nova nask onderbouw

Nova natuurkunde onderbouw 3 hvg
Nova scheikunde onderbouw 3 hvg

Nova NaSk1 natuurkunde vmbo bovenbouw

Nova Nask2 scheikunde vmbo bovenbouw

Nova natuurkunde havo/vwo bovenbouw

Nova scheikunde havo/vwo bovenbouw

Mens & maatschappij

De wereld van onderbouw

De wereld van vmbo bovenbouw

De wereld van havo/vwo bovenbouw

Dilemma havo/vwo bovenbouw

Economisch bekeken onderbouw

Economisch bekeken vmbo bovenbouw

Memo onderbouw

Memo vmbo bovenbouw

Memo havo/vwo bovenbouw

Praktische Economie havo/vwo onderbouw

Praktische Economie havo/vwo bovenbouw

Talen

All Right! onderbouw

All Right! vmbo bovenbouw

Of Course! havo/vwo bovenbouw

Na klar! onderbouw

Na klar! vmbo bovenbouw

Na klar! havo/vwo bovenbouw

Talent onderbouw

Talent vmbo bovenbouw

Talent havo/vwo bovenbouw

Docenten over MAX

"Blended leren, je krijgt er heel veel voor terug; je maakt van tevoren een kleine investering, maar naderhand kun je veel sneller werken”.

Lilian de Ruiter, Develstein College

Veelgestelde vragen

Kan ik altijd werken met de meest actuele materialen?

Ja, op basis van opmerkingen en suggesties van docenten en inzichten uit learning analytics verbeteren we continu de kwaliteit van het lesmateriaal. Ook actualiseren we het materiaal. Alle boeken van een MAX methode gaan één schooljaar mee. Er komt een einde aan het innemen van boeken aan het einde van een schooljaar. Dat maakt het mogelijk om vaker een nieuwe release (= een bijgewerkte versie) uit te brengen. Een nieuwe release voor de boeken gaat Malmberg elke twee jaar uitbrengen.

Mag de leerling de boeken aan het eind van het schooljaar zelf houden?

Ja, elk schooljaar ontvangen leerlingen een nieuw boek dat ze mogen houden. Ze kunnen erin schrijven en aantekeningen maken. Zo wordt het boek een persoonlijk hulpmiddel om actief mee te leren. Doordat de leerlingen het boek mogen houden, kunnen ze ook gemakkelijk teruggrijpen op lesmateriaal uit voorgaande jaren. Dat is handig bij de voorbereiding op examens. Een bijkomend voordeel is dat de school geen zorgen meer heeft over de inname van boeken aan het einde van het schooljaar.

Kan ik tijdens mijn huidige contract switchen tussen boek en online en volledig online?

De MAX-methode biedt je de ruimte om eenvoudig te switchen tussen boek en online en volledig online, of andersom. Als school kies je per schooljaar welk lesmateriaal het beste past bij jouw school of een bepaald vak.

Kan ik ook binnen mijn huidige contract met de educatieve dienstverlener overstappen naar een MAX-methode?

Neem contact op met jouw Malmberg accountmanager of je educatieve dienstverlener om de mogelijkheden te bespreken.

Mijn leverancier van leermiddelen hanteert een andere prijs voor de MAX-methode dan de prijzen die Malmberg vermeldt. Hoe kan dit?

De genoemde prijzen in onze catalogus zijn verkoopadviesprijzen. Dat is de prijs die Malmberg aanbeveelt. Je leverancier van leermiddelen kan zelf bepalen of de adviesprijs wordt gehandhaafd. Je school maakt afspraken over de prijs van leermiddelen met de leverancier van leermiddelen op jouw school. 

Hoe kan ik een MAX-methode bestellen?

Neem contact op met jouw Malmberg accountmanager of je leverancier van leermiddelen.

Wat is de looptijd van een MAX-methode?

Het is een 1-jarige licentie die voor meerdere jaren aangeschaft  kan worden. Op alle genoemde MAX-methodes in de catalogus zijn de specifieke MAX methodelicentie voorwaarden van toepassing. 

Wat biedt de docentlicentie mij als docent?

Via het dashboard en de rapportages heb je direct inzicht in de leerprocessen en leerresultaten van je leerlingen in de klas. je ziet precies hoe je klas en individuele leerlingen er voor staan. Je ziet welke oefeningen gemaakt zijn, welke vragen goed gemaakt worden en welke niet. Je kunt doorklikken tot de vraag van de desbetreffende leerling. De dashboardfunctionaliteiten zijn per leerling, per klas en per hoofdstuk. Tevens bevat de docentlicentie printbare eindtoetsen, de docenthandleiding en antwoorden en theorie (tekst, bronnen, begrippen, beeldmateriaal). Bovendien is er extra ondersteunend lesmateriaal beschikbaar voor bij je lessen. Tot slot kun je de leerlingomgeving benaderen om het leerlingmateriaal te bekijken of verwerkingsopdrachten te maken. De docentlicentie is te bestellen in de webshop.

Welke materialen krijgen mijn leerlingen tot hun beschikking?

MAX boek+online bevat het boek/de boeken en een leerlinglicentie voor de volledige online leeromgeving. Bij MAX volledig online ontvangen je leerlingen alleen de licentie voor de volledige online leeromgeving voor leerlingen. 

Wat is niet inbegrepen bij de MAX-methode?

De MAX-methode bevat alleen het leerlingenmateriaal. De docentmaterialen zijn te bestellen in onze webshop.

Kan ik aangeven wat ik wel en niet nodig heb van de aangeboden producten?

Door te kiezen voor MAX boek + online , of MAX volledig online ontvang je automatisch alleen de producten die je nodig hebt.

Voor mijn vak/methode is nog géén MAX-methode beschikbaar, maar ik heb hierin wel interesse. Wat nu?

Neem contact op met jouw Malmberg accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

In welke samenstelling kan een MAX-methode worden gekozen?

Een MAX-methode kan worden gekozen in de samenstelling boek + online of volledig online. De MAX- methode wordt binnen de gekozen afnameduur jaarlijks afgenomen voor een bedrag per leerling per jaar. De materialen waaruit een MAX-methode is samengesteld zijn altijd verbruiksartikelen. 

Welke afnameduur is voor een MAX-methode mogelijk?

Bij aanvang van invoering c.q. afname van de MAX-methode kiest de school voor een afnameduur van twee, vier of zes jaar. Hiermee verplicht de school zich, voor de gekozen afnameduur, de MAX-methode jaarlijks in zijn geheel af te nemen. 

Voor schooljaar 2018-2019 heb ik al een MAX-methode op de leermiddelenlijst staan. Wat moet ik voor het nieuwe schooljaar bestellen?

Als je in schooljaar 2018-2019 al een MAX-methode op de leermiddelenlijst hebt staan, heb je een bestaande MAX-overeenkomst voor de afnameduur van vier jaar. Voor schooljaar 2019-2020 bestel je het ISBN met in de artikelomschrijving 4 jaar afname.

Ik start volgend schooljaar met MAX. Wat moet ik bestellen?

Start je in schooljaar 2019-2020 met een MAX-methode, dan sluit je per leerjaar een nieuwe overeenkomst af en heb je de keuze uit twee, vier of zes jaar. Voor elke afnameduur van de MAX-methode is er een specifieke ISBN en daaraan gekoppeld een specifieke prijs per leerling per jaar van toepassing.

Staan de ISB-nummers twee, vier of zes jaar voor meerdere jaren vast, of wisselen die steeds?

Deze nummers (zogenaamde kopnummers) blijven altijd hetzelfde. De onderliggende artikelen (foliocomponenten) zullen wel tweejaarlijks aangepast worden, maar de school bestelt altijd de MAX-methode op kopnummer-niveau en krijgt automatisch de meest actuele lesmaterialen. 

Met welke partij sluiten we de overeenkomst af?

De MAX-methode valt binnen de lopende/nieuwe overeenkomst die je afsluit met de leverancier van leermiddelen. Aan de MAX-methode zijn voorwaarden verbonden waar je als school akkoord meegaat bij het plaatsen van een MAX-methode op de leermiddelenlijst.

Wanneer gaat de looptijd van de overeenkomst in?

De looptijd van de overeenkomst gaat in op het moment van de start van het schooljaar, volgend op de invulling van de leermiddelenlijst. De looptijd start altijd bij aanvang van een schooljaar en de afnameduur betreft ook schooljaren. 

Krijgen de MAX-methodeprijzen ook te maken met een jaarlijkse verhoging?

Bij afgesloten MAX-methodeovereenkomsten heeft Malmberg het recht om alle prijzen met ingang van ieder kalenderjaar aan te passen. De prijsaanpassing kan overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer (CBS) zijn en/of naar aanleiding van nieuwe productverbeteringen die Malmberg heeft doorgevoerd en/of overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de prijs.

Kan ik tijdens mijn huidige overeenkomst switchen tussen boek en online en volledig online?

Als school heb je de mogelijkheid om, binnen de gekozen afnameduur, per schooljaar, binnen de gekozen MAX-methode, kosteloos te switchen tussen boek en online en volledig online.

Kan ik tijdens mijn huidige overeenkomst switchen van niveau?

Heb je als school het verkeerde niveau besteld of voldoet het bestelde niveau niet aan het niveau van de leerlingen, neem dan contact op met Malmberg. Samen kijken we dan naar een passende oplossing. 

Ik ben sinds twee jaar bezig met een MAX-methode (vier jaar afname). Kan ik de huidige overeenkomst omzetten naar zes jaar afname en wat kost omzetten naar zes jaar?

Ja, dat kan kosteloos. Je kunt ervoor kiezen om dat gefaseerd te doen door bijvoorbeeld te beginnen bij klas 4 of je doet alle leerjaren tegelijk. In ieder geval gaat er vanaf dat moment een nieuwe periode van zes jaar afname in voor elk leerjaar.

Wat gebeurt er wanneer je voor twee jaar afname kiest en vier jaar de MAX-methode blijft gebruiken? Krijg ik het geld dat te veel betaald is terug?

  • Wanneer je de keuze maakt voor twee jaar afname en besluit na deze overeengekomen afnameduur nog twee jaar door te gaan, dan moet je kiezen voor twee jaar afname. Je blijft dezelfde prijs betalen.
  • Wanneer je kiest voor twee jaar afname en je besluit na een jaar toch over te stappen op vier jaar afname, dan kan dat kosteloos. Je sluit op dat moment een nieuwe overeenkomst af voor vier jaar.
  • Algemeen: als je een keuze maakt om je langer te binden dan je eerste keuze, kan dat zonder consequenties, maar je sluit dan wel een nieuwe overeenkomst af met de gekozen afnameduur die je volledig moet doorlopen.

Ik ben nog niet volledig overtuigd van het MAX-concept of de betreffende methode. Kan ik de MAX-methode voor twee jaar afsluiten (als uitgebreide proefperiode) en het tweejarig prijsmodel bij tevredenheid omzetten naar zes jaar afname, en dan de laat

  • Nee, op het moment dat je een gebruiker bent en je maakt een nieuwe keuze, dan committeer je je ook voor de nieuwe afnameduur ongeacht welke jaren je daarvoor in gebruik had. In een bestaande raamovereenkomst neem je die looptijd mee naar een andere tender of andere overeenkomst zoals dat nu ook gaat. Dat is met de distributeurs zo geregeld. 
  • Ben je nog niet volledig overtuigd van de keuze, dan is een maatwerkconstructie mogelijk voor bijvoorbeeld een jaar, of gedurende een nader in te vullen proefperiode. Het wordt dan een maatwerkafspraak die we samen met de school en de leverancier van leermiddelen maken. 

Als school/vaksectie wil ik voortijdig de gekozen afnameduur van een MAX-methode beëindigen. Wat zijn dan de consequenties van het eerder stoppen?

  • Voortijdige beëindiging als gevolg van overstap naar een niet-Malmbergmethode

De school wordt gefactureerd voor de nog niet afgenomen jaren van de gekozen afnameduur. De hoogte van het te factureren bedrag wordt bepaald per leerjaar door de restjaren x prijs per jaar x aantal leerlingen (dit is het aantal leerlingen van de onderwijsinstelling in het laatste feitelijke afnamejaar). 

 

Voorbeeld: een onderwijsinstelling heeft gekozen voor een afname duur van vier jaar, maar besluit na twee jaar te willen overstappen op een concurrerende methode. De onderwijsinstelling dient per niet volgemaakt leerjaar een bedrag te betalen volgens de formule: 

2 jaren x prijs per jaar x aantal leerlingen (peildatum eerste schooldag van het laatste feitelijke afnamejaar). 

 

  • Switch van een huidige afnameduur naar een langere afnameduur

De school kiest vanaf de start van een nieuw schooljaar voor een langere afnameduur en dus voor de daarbij behorende prijs (een ‘up-switch’). De onderwijsinstelling gaat daardoor een verplichting voor de langere afnameduur aan en de ‘oude’ afnameduur vervalt met ingang van het eerstvolgende schooljaar. De betreffende school kan in een periode van zes jaar éénmalig deze ‘up-switch’ maken. Deze ‘up-switch’ is kosteloos en geeft geen recht op restitutie van eerder betaalde afnamekosten. 

 

Voorbeeld: een onderwijsinstelling heeft een MAX-methode met een afnameduur van vier jaar, maar besluit na twee jaar over te stappen naar een afnameduur van zes jaar. De onderwijsinstelling kiest aan het begin van het nieuwe schooljaar voor zes jaar en start vanaf dat moment met een nieuwe afnameduur voor zes jaar en betaalt vanaf dat moment de prijs van de MAX-methode die hoort bij de afnameduur van zes jaar. Over de prijs die de onderwijsinstelling voor de eerste twee jaar was verschuldigd, vindt geen verrekening plaats.

 

  • Het tussentijds onderbreken van de afnameduur niet gerelateerd aan concurrent switch

Alle andere voorkomende gevallen zijn ter beoordeling van Malmberg. Malmberg zal samen met de leverancier van de leermiddelen in een gesprek met de school een passende oplossing voorstellen. 

Toon alle gestelde vragen

Duurzaamheid en MAX

Malmberg streeft continue naar het ontwikkelen van duurzame leermiddelen. Met het MAX model geven wij een impuls aan het innoveren en verduurzamen van het onderwijs. Het stelt scholen in staat makkelijker de stap te zetten naar digitale leermiddelen. Alle leerlingen hebben met MAX toegang tot de digitale leeromgeving en beschikken over een eigen boek. In het MAX model zijn handboek en werkboek gecombineerd waardoor we nog maar één leerwerkboek maken (voorheen maakten we twee boeken).

Meer over duurzaamheid en MAX