Nieuw voor schooljaar 2022-2023

Release 5.0

Releasenotes

Dit jaar voeren we grote verbeteringen en aanpassingen in de boeken en online leeromgeving voor leerjaar 4 door.

Bekijk bladerboek

De belangrijkste verbeteringen en aanpassingen op een rij:

In leerwerkboek A is er een examentraining gericht op de (examen)vaardigheden en in leerwerkboek B ga je uitgebreid trainen met examenvragen (met tips en uitgebreide uitwerkingen).

Theorie en opdrachten in twee leerwerkboeken
Dat is handig, alles bij elkaar. Leerlingen mogen in de boeken schrijven zodat het goed beklijft en ze mogen de boeken houden. Handig voor in het examenjaar. Lees meer over MAX.

Nieuwe indeling leerstof
De overlap tussen leerjaar 3 en 4 is verwijderd. Dat geeft meer lucht in de lesplanning. Alle leerstof is evenredig verdeeld over twee leerjaren. Vanzelfsprekend is er wel herhaling waar dat het leerproces ten goede komt.

De inhoud is geactualiseerd

  • Meer nadruk op duurzaamheid en de wijze waarop chemie een rol kan spelen bij een schonere leefomgeving.
  • Moderne beelden en apparatuur.
  • Meer diversiteit en inclusiviteit.

In de docentenhandleiding is meer in detail opgenomen wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige editie.

Voorbeeldopgaven met duidelijke stappenplannen
Aan de hand van duidelijk onderscheiden voorbeeldopgaven worden oplossstrategieën aangeleerd. Zo leren leerlingen hoe zij bepaalde problemen moeten aanpakken. Soms is dat via gestructureerde stappenplannen, een andere keer is het door een gestructureerde wijze van uitwerken.

Problemen met rekenen? Gebruik de extra oefeningen!
Een aantal hoofdstukken bevat Extra oefenen. In Extra oefenen vind je extra oefeningen bij stof waar de leerlingen gemiddeld genomen meer moeite mee hebben. Met heldere stappenplannen leren leerlingen deze moeilijke materie beter in de vingers te krijgen.

Voorbereiding op de toets - Afsluiting
Leerlingen vinden aan het einde van elk hoofdstuk een leerstofoverzicht met per paragraaf de belangrijkste Onthoud-items en de begrippen met definitie. Dit is samen met de online afsluiting een goede voorbereiding op de toets. De online afsluiting bevat flitskaarten (begrippen oefenen, met zijn tweeën of individueel) en een diagnostische toets (Test Jezelf). Hiermee toets je formatief kennis. De vragen zijn gekoppeld aan de nieuwe leerdoelen.

Test jezelf alleen nog online
De vragen zijn gekoppeld aan de leerdoelen, zodat leerlingen nog eens de relevante opgaven kunnen maken als zij het leerdoel onvoldoende beheersen.

Opdrachten gekoppeld aan leerdoelen en taxonomie

Leerdoelen per paragraaf
Aan het begin van elke paragraaf staan de leerdoelen vermeld. Zo weten de leerlingen wat ze precies gaan leren en wat ze aan het einde moeten kennen en kunnen.

Taxonomie
Alle opdrachten zijn ingedeeld volgens de taxonomie van Bloom: Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren. In de docentenhandleiding en nu ook in een matrix bovenaan elke paragraaf zijn overzichten opgenomen van alle opdrachten en de bijbehorende taxonomie.

Aan de hand van de matrix met leerdoelen en opgaven kun je eenvoudig huiswerk opgeven met de garantie dat alle leerdoelen worden bevraagd op het niveau dat jij voor dat leerdoel wenst te behalen.

Feedback bij online opdrachten
Waar mogelijk is bij de online opdrachten specifieke feedback toegevoegd. Maakt een leerling de opdracht fout, dan leert hij ook waarom het gegeven antwoord niet juist is.

Eindtoetsen volledig herzien
De eindtoetsen zijn volledig herzien en gekoppeld aan de leerdoelen met een doordachte verdeling over de verschillende taxonomieniveaus (Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren). Er is een A- en een B-versie van de eindtoetsen.  Een zogenaamde C-versie (diagnostische toets) is opgenomen in de online leeromgeving van de leerlingen zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de eindtoets.

Nieuwe practica
In het boek staan practica die op die plek uitgewerkt kunnen worden. In sommige hoofdstukken staan daarnaast verwijzingen naar online practica. De docent bepaalt of die practica uitgevoerd worden.

In samenwerking met Stichting C3 zullen er nieuwe en verbeterde practica worden aangeboden, zoals op het gebied van Virtual Reality.

Bestel je nieuwe boeken en docentlicentie

De nieuwe boeken en docentlicentie is vanaf mei 2022 te bestellen in de webshop. Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023.

Naar de webshop


Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je methodespecialist. We helpen je graag.Nog te verschijnen docentmateriaal

  • Quayntoetsen leerjaar 4 - begin oktober 2022