Nieuw voor schooljaar 2023-2024

Release 3.0

Releasenotes

Je kunt vanaf schooljaar 2023-2024 de vernieuwde Dilemma in de klas gebruiken. De onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • De bronnen, graphics, schema’s en het beeldmateriaal zijn geactualiseerd en vernieuwd.

  • De theorie in de lestekst is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen.

  • De teksten zijn gecheckt op leesniveau, zodat ze actief, uitdagend en van hoog niveau zijn.

  • De samenhang binnen een hoofdstuk is versterkt en consistenter. Zo sluit iedere paragraaf af met een conclusie ten aanzien van de paragraafvraag en met een verbindende lijn naar het vervolg.

  • In de Afsluiting zijn de leerdoelen van het hoofdstuk opgenomen, als ook de reflectieopdracht over het hele hoofdstuk en de mindmap.

Bekijk alvast de bladerboeken.

Bestel je nieuwe boeken en docentlicentie in de webshop

De nieuwe boeken en docentlicentie zijn vanaf mei 2023 te bestellen in de webshop. Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2023 tot 1 augustus 2024.

Naar de webshop

Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je methodespecialist. We helpen je graag.