Search

Talent - MAX - onderbouw

Nieuw voor schooljaar 2019-2020

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Talent onderbouw is een MAX-methode. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van écht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode.

Vorig jaar is de nieuwe editie van Talent onderbouw geïntroduceerd. Alle delen 1 zijn toen grondig herzien en opnieuw vormgegeven. De volledig geactualiseerde en verbeterde delen voor de 2e klas zijn nu beschikbaar.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • De boeken zijn opnieuw vormgegeven. Uitgangspunten hierbij zijn: rust, helderheid en structuur.
 • Elke paragraaf start met een leerdoelenoverzicht. Zo weet de leerling wat hij gaat leren.
  • De leerlijn grammatica van HV en VG is herzien: de opbouw is geleidelijker en de paragraaf is net als in jaar 1 gesplitst in de paragrafen Zinsdelen en Woordsoorten.
  • Veel leerteksten zijn aangescherpt en waar mogelijk voorzien van visuele ondersteuning en uitleganimaties.
   • De leerlijnen van alle niveaus zijn optimaal op elkaar afgestemd. In de online leeromgeving kunnen leerlingen gemakkelijk overstappen naar een hoger of lager niveau van Talent. Zo helpt Talent bij differentiatie in de klas.
   • Met de nieuwe paragraaf Media en onderzoek versterk je de digitale geletterdheid en mediawijsheid van leerlingen. Deze vaardigheden zetten ze in bij het doen van kleine (online) onderzoeken naar talige onderwerpen. Ook de theorie van de paragrafen Lezen, Schrijven en Spreken, Kijken, Luisteren uit het hoofdstuk komt terug in deze les. Zo worden de vaardigheden geïntegreerd.
    • Verouderde bronteksten en video’s zijn vervangen, opdrachten zijn verhelderd.

    Bestel je docentenmaterialen in de webshop

    Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk "Nieuw". De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1-6-2020 tot 1-8-2021.

    Naar de webshop