Search

Economisch bekeken - MAX - vmbo bovenbouw

Nieuw voor schooljaar 2019-2020

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Voor schooljaar 2020-2021 verschijnt een nieuwe release van Economisch bekeken voor leerjaar 3. Je kunt rekenen op deze verbeteringen:

  • Bronnen en contexten worden geactualiseerd waar relevant.    
  • Er worden leerdoelen toegevoegd aan het lesmateriaal zodat leerlingen beter weten wat er van ze wordt verwacht. 
  • Met learning analytics worden alle opdrachten regelmatig geanalyseerd en verbeterd. Daarmee sluiten de opdrachten nog beter aan bij de leerbehoefte van de leerlingen.

Releasenotes 2020-2021 vmbo-b Releasenotes 2020-2021 vmbo-k Releasenotes 2020-2021 vmbo-gt

Bestel je docentenmaterialen in de webshop

Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk "Nieuw". De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1-6-2020 tot 1-8-2021.

Naar de webshop