Search

Biologie voor jou - MAX - onderbouw

Nieuw voor schooljaar 2019-2020

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

In 2020 zijn het leerwerkboek/leeropdrachtenboek en de online leeromgeving van leerjaar 2 aangepast. De belangrijkste wijzigingen:

  • De indeling van het thema is eenvoudiger geworden en bestaat uit basisstof, extra stof, onderzoek en afsluiting.
  • De basisstof sluit aan bij de tussendoelen van SLO. Deze tussendoelen zijn vertaald naar concrete leerdoelen die direct bij de lesstof staan.
  • Practica staan achteraan in het thema gegroepeerd bij elkaar en vallen samen met leren onderzoeken onder het kopje Onderzoek. Bij vmbo-BK editie staan ze nog wel tussen de opdrachten.
  • In de afsluitende paragraaf is een samenvatting opgenomen. Leerlingen kunnen met de online diagnostische toets zichzelf overhoren.
  • Leerlingen leren meer samenhang zien aan de hand van meer contexten uit wetenschap, beroep of leefomgeving. Je vindt deze aan het einde van iedere basisstof en na alle basisstoffen.
  • De vwo editie is flink aangepakt; er is nu meer onderscheid met havo/vwo editie. De lesstof is verzwaard en er zijn nieuwe inzichtsopdrachten voor havo/vwo en vwo/gymnasium gemaakt.
  • De opdrachten die horen bij de basisstof zijn ingedeeld naar kennis (onthouden en begrijpen) en inzicht (toepassen en analyseren).
  • Met een duidelijk onderscheid in kennis en inzicht opdrachten kun je eenvoudiger differentiëren. Zo kan elke leerling op zijn eigen niveau uitdaging vinden.
Leerdoelen 2020-2021 2 vmbo-bk Leerdoelen 2020-2021 2 vmbo-kgt Leerdoelen 2020-2021 2 vmbo-t/havo Leerdoelen 2020-2021 2 havo/vwo Leerdoelen 2020-2021 2 vwo/gymnasium

Bestel je docentenmaterialen in de webshop

Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk "Nieuw". De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1-6-2020 tot 1-8-2021.

Naar de webshop