Search

Overzicht Releases

Onderstaand vind je alle MAX methodes. Niet voor ieder niveau en leerjaar is er dit jaar een release. De leerjaren waar een release voor is zie je in de laatste kolom. Klik vervolgens op de methodenaam voor de details en releasenotes.

Wanneer verschijnt er een verbeterde uitgave van mijn methode?
Cluster Vak Methode Release schooljaar 2020-2021
Talen Nederlands Talent MAX onderbouw leerjaar 2
Talent MAX vmbo bovenbouw leerjaar 4
Talent MAX havo/vwo bovenbouw -
Engels All Right! MAX onderbouw leerjaar 1
All Right! MAX vmbo bovenbouw -
Of Course! MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 5
Duits Na klar! MAX onderbouw leerjaar 3
Na klar! MAX vmbo bovenbouw leerjaar 3
Na klar! MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 5
Exacte vakken Biologie Biologie voor jou MAX onderbouw leerjaar 2
Biologie voor jou MAX vmbo bovenbouw -
Biologie voor jou MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 5
Natuur- en scheikunde Nova nask MAX onderbouw -
Natuurkunde Nova natuurkunde MAX 3 havo/vwo/gym leerjaar 3
Nova nask1 MAX vmbo bovenbouw -
Nova natuurkunde MAX havo/vwo bovenbouw -
Scheikunde Nova scheikunde MAX 3 havo/vwo/gym -
Nova nask2 MAX vmbo bovenbouw -
Nova scheikunde MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 5
Wiskunde Mathplus MAX onderbouw -
Mathplus MAX havo/vwo bovenbouw -
Mens & Maatschappij Geschiedenis Memo MAX onderbouw leerjaar 2
Memo MAX havo/vwo bouw -
Economie Economisch bekeken MAX vmbo onderbouw -
Economisch bekeken MAX vmbo bovenbouw leerjaar 3
Praktische Economie MAX onderbouw -
Praktische Economie MAX havo/vwo bovenbouw -
Aardrijkskunde De wereld van MAX onderbouw leerjaar 2
De wereld van MAX vmbo bovenbouw -
De wereld van MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 5
Maatschappijleer Dilemma MAX havo/vwo bovenbouw -