SearchMalmberg ondersteunt scholen in afstandsonderwijs

Nu de scholen gesloten zijn breekt een periode aan vol ontwikkelingen en onzekerheden. Als docent word je geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Het onderwijs moet zoveel als mogelijk doorgaan. Scholen en docenten werken aan werkbare oplossingen. Malmberg zal scholen en docenten hierbij naar beste kunnen ondersteunen. Dat doen we onder andere door het helpen met afstandsonderwijs.

Heb je een MAX-methode? Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden van de online leeromgeving, hoe je met elkaar in contact kan blijven en bieden we je inspiratie voor je lessen.


We willen jou graag verder helpen. Hoe wat dat het beste kunnen doen? Laat het ons weten.

Contact

Tijdelijk gratis licentie


Het kan zijn dat jouw school nog niet digitaal werkt. Scholen die nog geen licenties hebben, kunnen tijdelijk gratis licenties aanvragen die geldig zijn tot 1 augustus 2020. Neem contact op met je leermiddelendistributeur zodat jij en jouw leerlingen snel aan het werk kunnen in de online leeromgeving.Stappenplan

Met je MAX methode heb je altijd toegang tot de online leeromgeving. Via deze leeromgeving kun je aan de slag met jouw leerlingen en je lessen vervolgen:

Stap 1. Communiceer via een digitale communicatietool als ‘ontmoetingsplaats’ voor je klas
Bijvoorbeeld Microsoft Teams of Google Gsuite. Onder dit stappenplan geven we hiervoor nog een aantal handige tips.

 

Stap 2. Geef je instructie aan de klas via de communicatietool

Je kan hiervoor bovenstaande tools gebruiken maar bijvoorbeeld ook Whatsapp, Skype of de chat functie van de ELO op je school (bv Magister of SomToday).

 

Stap 3.  Zet leerlingen zelf aan de slag met de online leeromgeving van de methode
De leerlingen kunnen online op hun eigen niveau en tempo de leerstof verwerken en opdrachten maken.

 

Stap 4. Als docent zie je in één overzicht de voortgang van je klas en per leerling
In het dashboard van je docentlicentie, zie je in een oogopslag de voortgang van je klas en zie je welke leerlingen extra persoonlijke aandacht nodig hebben.

 

Stap 5. Wijs leerlingen op de extra hulp om zelf te oefenen
Leerlingen kunnen verder oefenen met de Test Jezelf, oefentoets, flitskaarten, woordtrainer, (reken)vaardigheidstrainer. De adaptieve ‘Versterk Jezelf trainer’ is bij uitstek gemaakt om leerlingen zelfstandig te ondersteunen om extra lastige onderwerpen onder die knie te krijgen.


Stap 6. Extra persoonlijke begeleiding
Wil je persoonlijk contact en op een directe wijze begeleiding bieden aan je leerlingen? Dan kun je ook via Teams, Gsuite of Skype een verbinding maken.

Thuis maar toch onderwijs: handige tips!

We hebben hieronder al tips gegeven om via de online leeromgeving de lessen voort te kunnen zetten. Hier volgen nog enkele algemene tips voor thuisonderwijs:

 • Organiseer een digitale ‘ontmoetingsplaats’

Zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams van Office365 of probeer Google Gsuite. Deze leveranciers bieden in verband met het coronavirus ruimere dienstverlening aan, waardoor het eenvoudiger is om lessen op te nemen, te streamen en te delen. Hoe dat werkt? Bekijk de instructievideo over Teams van Vera Raaijmakers van het KSE in Etten-Leur. Ook heeft ze hier een handige handleiding van gemaakt.

 • Klassikale instructie geven via een video

Het is ook mogelijk om alleen de instructie op te nemen of te streamen met behulp van verschillende programma’s. Ook kun je eigen webcam filmpjes opnemen en delen en daarna leerlingen via blended learning zelfstandig aan de slag laten gaan.

 • Toetsen

Formatieve toetsen kunnen zeker op afstand. De resultaten kun je bijvoorbeeld goed gebruiken om het niveau van de leerlingen op dat moment in te schatten en het leerproces te ondersteunen.

 • Zelf aan de slag met de online trainers

Binnen de online leeromgeving zijn er voor verschillende vakken extra trainers beschikbaar die leerlingen helpen om zelf aan de slag te gaan en te oefenen. Denk aan rekentrainers, vaardigheidstrainers en woordtrainers. Ook met Flitskaarten kunnen leerlingen begrippen trainen. Leuk om elkaar te overhoren.

 • Versterk jezelf

In de online leeromgeving kun je met de trainer ‘Versterk jezelf’ onder andere spelling en grammatica trainen. Dit is een adaptieve trainer die je op maat verder helpt. Het programma doet aanbevelingen voor volgende opdrachten. Op deze manier krijg je een eigen route aangeboden om de leerdoelen te bereiken. Train bijvoorbeeld met Engels de verschillende werkwoordsvormen, met Nederlands de zinsdelen, met geschiedenis kun je historisch denken trainen en aardrijkskunde heeft een wereldbeeldtrainer.

 • Test jezelf

Met ‘Test jezelf ken je jij test in hoeverre je de lesstof al beheerst. Ook deze trainer werkt adaptief: als je moeite hebt met een bepaald onderwerp, krijgt je daar automatisch extra vragen over. De vragen passen zich dus aan, aan het niveau. De antwoorden worden automatisch nagekeken en er volgt waar nodig een terugkoppeling op in de vorm van feedback. Aan het eind van de ‘Test jezelf’ kun je zien of je de leerdoelen beheerst.

 • Examentrainer

De examentrainer biedt gerichte training op de belangrijkste examenonderwerpen. Zo kun je oefenen en werken aan de onderwerpen waar nog de meeste ruimte is voor verbetering. Daarnaast is het een prettige manier om vertrouwd te raken met examenvragen.Handige links:

 • Kennisnet heeft een speciale pagina ingericht met betrekking tot les op afstand in het VO: https://vo.lesopafstand.nl/
 • Geografie geeft extra tips met betrekking tot leren op afstand
 • Didactief stelt gratis boeken ter beschikking, bijvoorbeeld:
  Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’, voor docenten in het voortgezet onderwijs in Nederland en België.
 • Histoforum heeft extra oefeningen voor het geschiedenisexamen vmboHoe motiveer je de leerling?

Tips voor docenten maar ook voor ouders!
Ga er in de basis vanuit dat elke leerling gemotiveerd is, ongeacht zijn achtergrond. Benader leerlingen vanuit het idee dat iedereen van nature nieuwsgierig is en nieuwe dingen wil leren.

1. Zorg dat het leuk blijft

De eerste en meteen de beste tip. Motivatie is het belangrijkst. Dus geef de leerling of je kind de ruimte en de kans om zich afstandsonderwijs eigen te maken. De schoolomgeving is niet te vergelijken met thuis.

 

2. Luister naar de school

De meeste ouders/begeleiders zijn zelf geen leerkracht. En onderwijs thuis is anders dan onderwijs op school. Je school kent de onderwijsbehoefte van je kind het beste. Dus stem goed af met school. Zijn er vragen dan kunnen leerlingen terecht bij de vakdocent via leerlingsystemen. Verwijs als ouder in eerste instantie naar deze contactmogelijkheden voordat je zelf onderwijs gaat geven.

 

3. Geef regie

Geef leerlingen de mogelijkheid om zelf te kiezen welke taken ze oppakken en wanneer ze dat doen, maar maak hier duidelijk afspraken over. Laat ze zelf een weekplanning maken die ook voor jou inzichtelijk is. Dit kan bijvoorbeeld op een groot vel papier, op een kalender of in een agenda – laat ze zelf kiezen, geef ze zelf regie.


4. Hulp met een planning maken

Wanneer het plannen wat moeilijk gaat kun je natuurlijk hulp bieden. Bijvoorbeeld: maak een rooster van 50 minuten werken, 15 minuten vrij, maximaal 4 x per dag. Leerlingen hoeven niet de hele dag bezig te zijn met schoolwerk. Met de 50-15-regel werk je efficiënt en is er ruimte voor vrije tijd.

 

5. Maak lijstjes

Maak duidelijke afspraken over wat af moet zijn. Maak lijstjes met taken die ze kunnen afvinken. Je kunt er zelfs een puntensysteem van maken, bijvoorbeeld: 25 punten per taak, 1 uur gamen = 100 punten.

 

6. Maak een keuze in afwisseling van vakken

Sommige leerlingen werken liever per dag maar aan 2 vakken of misschien maar aan 1 vak. Experimenteer daarmee. De afwisseling zoals die op school geldt is niet per se de beste voor thuis. Kijk wat het beste past en probeer samen uit wat het beste werkt voor elk kind.


7. Samen leren

Samen leren kan leuk en motiverend zijn. Doe bijvoorbeeld iets fysieks, ook tijdens het leren. Leer woordjes terwijl je een bal overgooit. Dat doet wonderen voor het onthouden. Wees creatief!


8. Samenwerken

In deze periode van afzondering is het belangrijk om te kijken hoe leerlingen toch kunnen samenwerken. Maak gebruik van de bekende communicatiemiddelen als Microsoft Teams, Google Classroom of WhatsApp. Laat ze samenwerken aan een project of laat ze iets aan elkaar uitleggen of elkaar overhoren. Ook binnen het gezin kun je zo samenwerken. Zet die taken ook op de afvinklijst.


9. Belonen

Beloon je lieve leerlingen! Dit is een buitengewoon bijzondere situatie waarin de leerling zich moet aanpassen. Iedere vordering is een beloning waard.

 

10. Houd het realistisch

Houd je eigen emoties onder controle en voorkom dat het alleen nog maar over corona gaat. Veel kinderen kunnen via hun telefoon of via laptop of tablet alles opzoeken. Zo zien ze ook veel nepnieuws. Leg uit dat we in een veilig land leven. Dat de beslissingen worden genomen door mensen die er verstand van hebben. En vertel je kind wat het zelf kan doen om het virus tegen te gaan: handen wassen, niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes gebruiken. Als je weet dat je het deels zelf in de hand hebt, geeft dat vertrouwen.

Inspiratie

Alle docenten zitten in hetzelfde schuitje. Door samen te werken, elkaar te inspireren en tips te delen maken we het onderwijs op afstand voor iedereen mogelijk. Hieronder nog een paar extra tips:

 • Thema-opdracht
  Wil je het coronavirus als thema gebruiken in je les? Bekijk de actuele opdrachten op actueel.malmberg.nl.

Uitgelicht

Hulp van studenten

Een mooi initiatief die wij graag ondersteunen. Studenten die scholieren helpen in de vorm van gratis bijles. Kijk hoe het werkt op: studentenhelpenscholieren.nl

 • Inspireer en deel via YouTube
  Collega’s hebben via YouTube al lessen en presentaties gemaakt. Maak hier gebruik van.

·        Natuurkunde: Rafal Wietsma

·        Scheikunde: vmbo - Miranda Onstenk en Sieger Kooij

·        Biologie: met Joost

·        NOVA kanaal: Jeroen Kruithoed, Meneer Wietsma en

Miranda Onstenk Kusters

·        Aardrijkskunde: Ytje Holtrop

·        Wiskunde: Math with Menno

·        Geschiedenis: Joost van Oort

·        Nederlands: Arnoud Kuipers

·        Duits: Martin Ringenaldus

   Heb je een handige tip? Meld het ons, dan zullen wij het delen.   Webinars

   Live webinar: Hulp en ondersteuning bij afstandsonderwijs

    

   Het is door de Coronamaatregelen een nog grotere uitdaging geworden om je leerlingen 'bij de les' te houden. Om jullie verder te helpen organiseren we dagelijks van 15.30 tot 16.00u een webinar.
   In dit webinar geeft Chris Vennix antwoord op de meest gestelde vragen bij onze Helpdesk.

   Meer informatie en aanmelden

   Wil je leren over hoe de online leeromgeving werkt?

    

   Methodespecialist Marjolein van der Moer laat in het webinar ‘Aan de slag met de online leeromgeving’ zien hoe je stap voor stap aan de slag gaat.

   Webinar terugkijken

   Klassen aanmaken, hoe werkt het?


   We krijgen veel vragen binnen over klassenbeheer. Hoe maak je een nieuwe klas aan en hoe werkt het met klassencodes? Methodespecialist Pieter Knipping neemt je stap voor stap mee, bekijk hier de webinar.

   Webinar terugkijken

   FAQ

   Wij krijgen veel vragen binnen over afstandsonderwijs. Op deze pagina zullen we zoveel mogelijk vragen delen.

   Vragen over klassen aanmaken, klascode of hoe leerlingen handmatig toe te voegen aan je klas.

   Bekijk het filmpje met methodespecialist Pieter Knipping, hij neemt je stap voor stap mee.

   Klassenbeheer webinar

   Hoe kunnen leerlingen inloggen met hun licenties?

   Hoe kan ik leerlingen in een klas plaatsen met de klascode?

   Hoe kan ik opdrachten zelf nakijken door de leerling aan / uit zetten?

   Hoe ga ik om met leerlingen die zelf nakijken en het goede antwoord aan elkaar doorgeven?

   Hoe wordt de Test Jezelf nagekeken en wordt er feedback geven? En hoe vaak kun je de Test Jezelf maken?

   Zijn de leerdoelen gekoppeld aan Test Jezelf? Kan ik zien welke leerdoelen leerlingen beheersen en welke niet?

   Hoe kan ik WinToets / Quayn inzetten?

   Toon alle gestelde vragen

   Contact

   Heb je vragen of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.   Stuur een mail

   We antwoorden zo snel mogelijk. Het is erg druk. Het beantwoorden van mail kan langer duren dan je van ons gewend bent.

   Mail ons

   Bel ons

   We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur kun je terecht voor andere vragen.
   Bel ons op 073 628 8766.

   Twitter

   We zijn online op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.

   @malmberghelpt   Verwerkersovereenkomst

   Bij het gebruik van onze digitale producten verwerkt Malmberg persoonsdata van leerkrachten/docenten en leerlingen. Malmberg is verwerker van deze persoonsdata in opdracht van de school. Als verwerkingsverantwoordelijke moet het schoolbestuur een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als u twijfelt of uw bestuur dit al heeft gedaan, adviseren wij u deze stappen te doorlopen:

   1. Controleer bij uw schoolbestuur of er al een verwerkersovereenkomst is met Malmberg.

   a.           Indien dit niet zo is, kan het bestuur hier de juiste overeenkomst afsluiten

   b.           Als het bestuur de overeenkomst wel heeft ondertekend, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden op dit gebied.