Search

Opbouw en structuur

Talent vmbo bovenbouw

Opbouw en structuur

Talent leerjaar 3 is lineair opgebouwd. Talent leerjaar 4 is modulair opgebouwd om optimaal voor te bereiden op het examen.

Opbouw leerjaar 3

Talent leerjaar 3 is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk kent dezelfde opbouw:

1. Fictie

2. Lezen

3. Woorden

4. Grammatica en spelling

5. Schrijven

6. Spreken kijken luisteren

7. Gedicht

8. Eindtaak

Hierdoor is het boek zowel lineair als modulair te gebruiken. Leerjaar 3 bevat ook een module solliciteren.

Elk hoofdstuk uit leerjaar 3 sluit af met een geïntegreerde eindtaak waarin leerlingen de vaardigheden die ze opgedaan hebben in het hoofdstuk, toepassen in een praktijkopdracht. Hiermee wordt de relevantie van het vak Nederlands helder voor leerlingen.

Opbouw leerjaar 4

Leerjaar 4 is opgebouwd uit zes modules:

1. Lezen

2. Schrijven

3. Kijken en luisteren

4. Spreken

5. Fictie en gedicht

6. Spelling en Grammatica

Elke module is opgebouwd uit een aantal paragrafen. De eerste paragraaf van elke module, Introductie, richt zich op examenvoorbereiding en het belang van deze vaardigheid in het dagelijks leven. De volgende blokken sluiten inhoudelijk aan bij de subvaardigheden/tekstvormen/onderdelen die vaak geëxamineerd worden bij deze vaardigheid. Elke module sluit af met Examenhulp waarin relevante strategieën en stappenplannen voor deze vaardigheid behandeld worden.

Opbouw paragraaf

Elke paragraaf is opgebouwd volgens het OVUR-principe. OVUR bestaat uit de volgende stappen:

O Oriëntatie De aanwezige kennis wordt geactiveerd en bepaalde stof wordt herhaald.
V Voorbereiding De leerling maakt in de leerteksten kennis met nieuwe leerstof, ontdekt via opdrachten of hij de nieuwe stof begrijpt.
U Uitvoering De leerling verwerkt de leerstof: past deze eerst toe in opdrachten die lijken op de leerstof in de theorie en geleidelijk in veel vrijere opdrachten, zodat de transfer tot stand komt.
R Reflectie De leerling staat stil bij wat hij geleerd heeft.

Bekijk de boeken

Bekijk het lesstofoverzicht in de boeken van Talent. Je kunt de boeken doorbladeren of downloaden als pdf.

Bekijk de boeken