Search

Examentraining

Talent vmbo bovenbouw

Examentraining

Talent bereidt optimaal voor op het examen.

Aparte edities voor B, K en GT 

Zowel voor B-, K- en GT-niveau zijn er aparte examens Nederlands. Logisch dus, dat ook Talent het onderscheid maakt tussen deze niveaus, in zowel leerjaar 3 als 4. We weten dat B- en K-klassen in de praktijk echter regelmatig worden samengevoegd. Daarom hebben we de lesstof van de editie voor B en K op elkaar afgestemd.

Examenvoorbereiding in leerjaar 4

In leerjaar 4 is Talent modulair opgebouwd om leerlingen optimaal voor te bereiden op het examen. Elke module is opgebouwd uit een aantal paragrafen. De eerste paragraaf van elke module, Introductie, richt zich op examenvoorbereiding en het belang van deze vaardigheid in het dagelijks leven. De volgende blokken sluiten inhoudelijk aan bij de subvaardigheden/tekstvormen/onderdelen die vaak geëxamineerd worden bij deze vaardigheid. Elke module sluit af met Examenhulp waarin relevante strategieën en stappenplannen voor deze vaardigheid behandeld worden.

Bestel je beoordelingsmateriaal