Search

Wat is nieuw?

Talent onderbouw

Wat is nieuw?

 • Leerlingen krijgen elk jaar een nieuw boek. Ze mogen er dus in schrijven, woorden omcirkelen en betekenissen noteren, tekststructuren markeren en aantekeningen maken. Een groot voordeel bij o.a. leesvaardigheid en grammatica. Onnodig overschrijfwerk wordt voorkomen.
 • De afstemming tussen boek en online is zodanig dat er op allerlei manieren mee gewerkt kan worden, als docent kies je de vorm van blended werken die past bij je visie en stijl, en bij je klassen.
 • De MAX-methode wordt continu geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van feedback van docenten en leerlingen. 
 • De gepersonaliseerde trainer Versterk jezelf is toegevoegd voor de onderdelen spelling/formuleren en grammatica. Hiermee werken leerlingen via een persoonlijke route aan het ontwikkelen van hun vaardigheid voor deze onderdelen.

 

De inhoud is geactualiseerd en verbeterd:

 • De boeken hebben een frisse nieuwe vormgeving. Uitgangspunten hierbij zijn: rust, helderheid en structuur. Leerteksten zijn te herkennen aan de blauwe achtergrond, bronteksten hebben een oranje achtergrond. Icoontjes wijzen leerlingen op steropdrachten, samenwerkopdrachten en extra online opdrachten. Dit geeft snel overzicht zodat leerlingen doelgericht aan het werk kunnen.
 • Elke paragraaf start met een leerdoelenoverzicht. Zo weet de leerling wat hij gaat leren. 
 • Grammatica is verdeeld over de paragrafen Grammatica zinsdelen en Grammatica woordsoorten. De opbouw is evenwichtig en de verschillende niveaus zijn opnieuw op elkaar afgestemd.
 • Met de nieuwe paragraaf Media en onderzoekversterken leerlingen hun digitale geletterdheid. Ze passen die toe in kleine (online) onderzoeken naar talige onderwerpen. Ook de theorie van de paragrafen Lezen, Schrijven en Spreken, Kijken, Luisteren uit het hoofdstuk komt terug in deze les. Zo worden de vaardigheden geïntegreerd geoefend.
  • De leerstof bij lezen, grammatica en spelling wordt regelmatig ondersteund door schema’s en infographics en met animaties in de online leeromgeving.  

  Maak kennis met de nieuwe Talent