Search

Wat is nieuw?

Talent onderbouw

Wat is er nieuw?

Op basis van opmerkingen en suggesties van docenten en inzichten uit learning analytics verbeteren we continu de kwaliteit van het lesmateriaal. Ook actualiseren we het materiaal. Hierdoor werk je nooit meer met een verouderde lesmethode. Hieronder kun je de laatste wijzigingen en verbeteringen vinden.

Dit jaar passen we leerjaar 3 voor onderbouw aan.
De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Het starten met herhaling van de leerstof van het voorgaande leerjaar. In leerjaar 3 wordt dit gespreid over de hoofdstukken in verband met de instroom van th-leerling naar havo en de hv-leerling naar vg, omdat voor deze leerlingen veel herhalingsstof nieuw leerstof is. Zo creëren we een soepele overstap voor leerlingen die vanuit een andere stroom komen.
  • Logische links tussen vaardigheden: wat je bijvoorbeeld leert bij ‘Lezen’ pas je toe bij ‘Schrijven’.
  • Lichte integratie van vaardigheden, zoals een schrijfopdracht bij ‘Lezen’, een video bij ‘Fictie’ of aandacht voor spelling bij Schrijven.
  • Een meer geleidelijke opbouw van grammatica-leerstof.
  • Instapopdrachten bij Grammatica, Spelling en Woorden die je route door de paragraaf bepalen.
  • Nieuwe paragraaf: Media en onderzoek waarin veel aandacht voor digitale geletterdheid.
  • Het geheel wordt geactualiseerd en herzien (uitleg verhelderen, infographics toevoegen enz.)
  • In de digitale leeromgeving kun je direct feedback geven aan je leerling.

    Wil je meer weten? We helpen je graag. Neem contact op met Methodespecialist Pieter Knipping of Saskia Streutker