Search

Wat is nieuw?

Talent onderbouw

Nieuw voor schooljaar 2021-2022

Op basis van feedback van docenten en analyses over het gebruik van de online leeromgeving worden onze MAX-methodes regelmatig verbeterd. Ook actualiseren we het materiaal. Dit jaar passen we leerjaar 1 en 3 voor onderbouw aan.

De belangrijkste veranderingen voor leerjaar 3 op een rij:

  • Het starten met herhaling van de leerstof van het voorgaande leerjaar. In leerjaar 3 wordt dit gespreid over de hoofdstukken in verband met de instroom van th-leerling naar havo en de hv-leerling naar vg, omdat voor deze leerlingen veel herhalingsstof nieuw leerstof is. Zo creëren we een soepele overstap voor leerlingen die vanuit een andere stroom komen.
  • Logische links tussen vaardigheden: wat je bijvoorbeeld leert bij ‘Lezen’ pas je toe bij ‘Schrijven’.
  • Lichte integratie van vaardigheden, zoals een schrijfopdracht bij ‘Lezen’, een video bij ‘Fictie’ of aandacht voor spelling bij Schrijven.
  • Een meer geleidelijke opbouw van grammatica-leerstof.
  • Instapopdrachten bij Grammatica, Spelling en Woorden die je route door de paragraaf bepalen.
  • Nieuwe paragraaf: Media en onderzoek waarin veel aandacht voor digitale geletterdheid.
  • Het geheel wordt geactualiseerd en herzien (uitleg verhelderen, infographics toevoegen enz.).

Voor leerjaar 1 zijn er kleine aanpassingen gedaan. Download de releasenotes voor een overzicht of bekijk alvast de bladerboeken.

Bestel je nieuwe boek en licentie in de webshop

Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2021 tot 1 augustus 2022. Met MAX heb je vanaf het nieuwe schooljaar met één licentie toegang tot alle niveaus in de onder- en bovenbouw.

Naar de webshop

Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je Methodespecialist. We helpen je graag.