Search

Opbouw en structuur

Talent onderbouw

Opbouw en structuur

Talent is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk kent dezelfde opbouw. Hierdoor is het boek zowel lineair als modulair te gebruiken.


Opbouw hoofdstuk

Elk hoofdstuk behandelt een thema dat aansluit bij de leefwereld van jongeren. Dit thema komt tot uitdrukking in de teksten, woorden en fragmenten die gekozen zijn. Zo vormen de verschillende paragrafen van een hoofdstuk één geheel.


De opbouw van een hoofdstuk is als volgt:

1.    Fictie

2.    Gedicht

3.    Lezen

4.    Schrijven en formuleren

5.    Woorden

6.    Spreken, kijken, luisteren

7.    Grammatica zinsdelen

8.    Grammatica woordsoorten

9.    Spelling

10.  Media en onderzoek


Opbouw paragraaf

Elke paragraaf is opgebouwd volgens het OVUR-principe. OVUR bestaat uit de volgende stappen:

O Oriëntatie De aanwezige kennis wordt geactiveerd en bepaalde stof wordt herhaald.
V Voorbereiding De leerling maakt in de leerteksten kennis met nieuwe leerstof, ontdekt via opdrachten of hij de nieuwe stof begrijpt.
U Uitvoering De leerling verwerkt de leerstof: past deze eerst toe in opdrachten die lijken op de leerstof in de theorie en geleidelijk in veel vrijere opdrachten, zodat de transfer tot stand komt.
R Reflectie De leerling staat stil bij wat hij geleerd heeft.

Maak kennis met de nieuwe Talent

Blader door het lesmateriaal               Bestel je beoordelingsmateriaal