Search

Probeer een hoofdstuk uit!

Talent havo/vwo bovenbouw

Probeer een hoofdstuk uit!

Om de nieuwe Talent havo/vwo bovenbouw samen met je leerlingen te ervaren, kun je nu één compleet hoofdstuk gratis downloaden. Print het uit, probeer het uit en ervaar Talent!

 

In elk hoofdstuk van Talent havo/vwo bovenbouw staat een tekstdoel centraal. In dit lesmateriaal is dat Betogen. Leerlingen lezen en analyseren betogende teksten om vervolgens aan het einde van het hoofdstuk zelf een betoog (ingezonden brief) te schrijven of een betogende presentatie te houden. Kortom, de kennis die leerlingen opdoen bij lezen, passen ze direct toe bij schrijven of spreken.

 

Alle teksten in een hoofdstuk gaan over hetzelfde thema. Het thema van het hoofdstuk dat je kunt downloaden is Social media.

 

In het lesmateriaal wordt verwezen naar het vakboek voor de theorie. Om je een compleet beeld van het lesmateriaal te geven, kun je het vakboek ook downloaden.

Hoofdstuk 3 Betogen – Social media (4 havo) Het vakboek

Bestel je beoordelingsmateriaal