Search

k

Opbouw en structuur

Talent havo/vwo bovenbouw

Opbouw en structuur


Talent havo/vwo bovenbouw bestaat uit:

● een vakboek met alle theorie voor de bovenbouw havo/vwo

● een jaarkatern per leerjaar/niveau;

● een digitale leeromgeving per leerjaar/niveau.

Vakboek

Het Vakboek Nederlands bevat alle theorie die leerlingen nodig hebben in de bovenbouw havo/vwo, voor het examen, maar ook voor daarna: tekstdoelen, - soorten en –vormen, strategieën voor alle vaardigheden, argumenteren, formuleren, spelling en grammatica. Het Vakboek is afgestemd op de nieuwe exameneisen voor argumenteren.

Jaarkatern

Talent havo/vwo bovenbouw kent een concentrische opbouw. . Elk leerjaar starten we met een algemeen hoofdstuk waarin alle tekstsoorten aan bod komen. Daarna volgt een hoofdstuk per tekstsoort: informerende, betogende en beschouwende teksten (of tekstdelen). Leerjaar 4 en 5 eindigen met een hoofdstuk zakelijke communicatie, waarin aandacht is voor zakelijke brieven en e-mails. Het examenjaar sluit af met een hoofdstuk examentraining, waarin leerlingen aan de hand van korte teksten trainen voor het examen. Dus:

1. algemeen

2. informeren

3. betogen

4. beschouwen

5. zakelijke communicatie/examentraining

Een hoofdstuk in het Jaarkatern

Elk hoofdstuk is opgebouwd rond een bepaald thema, bijvoorbeeld taalverwerving, social media of duurzaamheid. Alle teksten in dat hoofdstuk gaan over dit thema. Zo leren de leerlingen teksten met elkaar te vergelijken en te analyseren. Ook zijn er tv-fragmenten over hetzelfde thema opgenomen, zodat ook de vergelijking tussen gesproken en geschreven taal gemaakt kan worden.

Integratie van vaardigheden

Bij het analyseren van teksten maken de leerlingen ook kleine schrijf- en spreekopdrachten. Een hoofdstuk sluit af met een grote schrijf- of spreekopdracht waarin de leerlingen de opgedane kennis bij lezen direct toepassen op een productieve taak. Zo versterken lezen, schrijven en spreken elkaar.

Spelling/formuleren en grammatica

Voor spelling/formuleren en grammatica is er een adaptieve trainer Versterk jezelf waarin leerlingen hun eigen route bewandelen om hun kennis op peil te houden. Tevens zijn er werkbladen Spelling en formuleren in het docentenmateriaal opgenomen.

Bekijk de boeken

Bekijk het lesstofoverzicht in de boeken van Talent. Je kunt de boeken doorbladeren of downloaden als pdf.

Bekijk de boeken