Search

Talent havo/vwo bovenbouw

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Talent havo vwo bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is.

Vorig schooljaar is Talent voor de bovenbouw van havo en vwo voorzien van heel veel nieuwe teksten en opdrachten. Niet omdat ze niet goed zijn, maar om leerlingen met ├ęcht actueel lesmateriaal te laten werken.

  • Hoofdstuk 1 van 4 havo, hoofdstuk 1 en 2 van 4 vwo, hoofdstuk 2 van 5 havo en hoofdstuk 3 van 5 vwo zijn voor het lesmateriaal van dit schooljaar compleet vervangen.
  • Daarnaast is er een hoofdstuk Spelling en formuleren opgenomen, zodat leerlingen extra kunnen oefenen met onderwerpen die ze lastig vinden.

    Er wordt digitaal een nieuw hoofdstuk Proefexamen toegevoegd voor 5 havo en 6 vwo. Daarin staan de gedidactiseerde examens van 2019 (tijdvak 1 + 2) voorzien van uitgebreide feedback.