Search

Actualiteit

Talent havo/vwo bovenbouw

Actualiteit

Talent is een MAX-methode. Dit houdt in dat we Talent continu onderhouden en actualiseren. Jaarlijks verbeteren we de kwaliteit van de opdrachten en herstellen eventuele fouten. Eén keer per twee jaar verschijnt er een nieuwe release van Talent waarbij we een deel van de teksten en tv-fragmenten actualiseren en grotere verbeteringen doorvoeren op basis van feedback van scholen. Zo beschikken scholen altijd over actueel en verder geoptimaliseerd lesmateriaal.


De actualiteit je klas in halen? 


Ook dat kan met Talent. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe opdracht op de blogspot, die je kunt inzetten als lesopener of als leuke afsluiting.

Er zijn drie soorten opdrachten:


1. Ruggespraak VO
, taalkronkels met opdrachten, ontwikkeld in samenwerking met Onze Taal (verschijnt de eerste week van elke maand)

2. Actuele video's met opdrachten (verschijnt de derde week van elke maand)

3. Actuele leestaak met opdrachten bij Talent onderbouw 2e editie (vijf keer per jaar)

Actuele opdrachten