Search

Wat is nieuw?

Of Course! havo/vwo bovenbouw

Nieuw voor schooljaar 2021-2022

Op basis van feedback van docenten en analyses over het gebruik van de online leeromgeving worden onze MAX-methodes regelmatig verbeterd. Ook actualiseren we het materiaal. Dit jaar passen we leerjaar 4 havo en 4 vwo/gym aan.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • In het leeropdrachtenboek zijn in unit 1 twee leesteksten geactualiseerd. Ook de woordenlijsten en opdrachten zijn hierop aangepast. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de vocabulaire in de toetsen. De woorden die bevraagd worden in de toetsen zijn ongewijzigd.

  • Een aantal opdrachten is aangepast omdat ze te eenvoudig waren voor het niveau vwo.

  • Ontbrekende expressions zijn toegevoegd aan de Study Box zodat alle expressions uit het reference book ook in het leerwerkboek staan (vwo).

  • Enkele video‚Äôs zijn vervangen in de online omgeving.

  • Kleine foutjes in de boeken zijn hersteld.

  • Waar het relevant is, zijn de aanpassingen in het boek ook in de online-omgeving opgenomen.

  • Er is een B-versie van alle vaardigheidstoetsen.

Download de releasenotes voor een overzicht of bekijk alvast de bladerboeken.

Bestel je nieuwe boek en licentie in de webshop

Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2021 tot 1 augustus 2022.

Naar de webshop

Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je Methodespecialist. We helpen je graag.