Search

Of Course! havo/vwo bovenbouw

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Of Course! havo/vwo bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van écht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode.

Het lesmateriaal voor schooljaar 2020-2021 ziet er dus wat anders uit dan het materiaal waar je nu naar kijkt.

Je kunt rekenen op deze verbeteringen:

  • Net als in het deel voor 4 vwo/gymnasium worden Cambridge-opdrachten toegevoegd aan deel 5 vwo/gymnasium. Als leerlingen de reguliere stof en opdrachten uit Of Course! beheersen én deze Cambridge-opdrachten goed kunnen maken, zijn zo goed voorbereid op het CAE.
  • Voor zowel 5 havo als 5 vwo zijn de kijk- en luisteropdrachten (naast de digitale opdracht) als werkbladen opgenomen in het docentenmateriaal zodat je ze ook klassikaal kunt behandelen zonder devices.
  • De lesstof wordt geactualiseerd waar relevant.
  • Daarnaast worden alle fouten en onduidelijkheden verbeterd waar jij en je collega’s ons het afgelopen jaar op hebben gewezen.