Search

Opbouw en structuur

All Right! onderbouw

Opbouw en structuur

All Right! is opgebouwd uit zes units. Elke unit staat een Engelstalig land, stad of streek centraal.

Elke unit bestaat uit zes lessons:

1.      Crossing Borders

2.      Luisteren

3.      Spreken en gesprekken voeren

4.      Lezen

5.      Schrijven

6.      Literature


Vaardigheidslessen

In lesson 2 tot en met 5 staat telkens één vaardigheid centraal, maar ook andere vaardigheden komen aan bod. Grammatica en woordenschat zijn geïntegreerd in deze vaardigheidslessen. Zo is het leren van een nieuwe grammaticaregel geen doel op zich, maar een middel om de taal te gebruiken of te begrijpen.


Crossing borders & Literature

Lesson 1 en 6 zijn nieuw in All Right! onderbouw MAX. In lesson 1 - Crossing borders maken leerlingen kennis met een cultureel aspect van het land dat in die unit centraal staat. In les 6 – Literature lezen leerlingen Engelstalige verhalen, boeken of gedichten. Zo leren leerlingen niet alleen de Engelse taal, maar maken ze ook kennis met de Engelstalige wereld.

Bekijk het lesmateriaal