Search

Na klar! vmbo bovenbouw

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Nieuw voor schooljaar 2020-2021

Na klar! bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van ├ęcht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode.

Dit jaar worden de delen 3 allemaal doorlopen. We kijken of de teksten nog actueel zijn en of er geen fouten in staan. We verbeteren opdrachten en theorie ook op basis van analytics van het gebruik en naar aanleiding van feedback van docenten en leerlingen.

Je kunt rekenen op deze verbeteringen:

  • De leerdoelen worden ook in de digitale omgeving zichtbaar bij elke les.
  • Er worden Goethe-opdrachten toegevoegd aan de leerlijn.
  • De grammaticaleerlijn is compleet uitgewerkt, zodat er een goed overzicht is van de grammatica in vmbo 1 t/m 4. Deze leerlijn wordt opgenomen als onderdeel van de docentenhandleiding online.
  • Er worden grammatica-werkbladen in docenten- en leerlingenversies toegevoegd, gesorteerd op onderwerp.
  • ERK-opdrachten worden gemarkeerd met een icoon.
  • De thematische woordenschat wordt op een logische manier geordend.
  • De overzichtskaart achterin het boek wordt aangepast en uitgebreid.
  • De lesstof wordt geactualiseerd waar relevant.
  • Fouten en onduidelijkheden worden verbeterd.