Search

Opbouw en structuur

Na klar! onderbouw

Opbouw en structuurNa klar! is opgebouwd uit zes hoofdstukken waarin de vaardigheden lezen, kijken/luisteren, spreken en schrijven geïntegreerd aan bod komen. Daarnaast zijn er twee korte differentiatiehoofdstukken Differenzierung met de onderdelen Wiederholung, Kreatieve Aufgaben en Literatur.


Opbouw hoofdstuk

Elk Kapitel bestaat uit zes Lektionen. In Lektion 1, 2 en 3 werkt de leerling toe naar taalproductie in de vorm van spreken. In Lektion 4, 5 en 6 werkt de leerling toe naar taalproductie in de vorm van schrijven.

Per Lektion komen meerdere vaardigheden aan bod. Dit zorgt voor een goede integratie en transfer en maakt de lessen bovendien afwisselend.

 

Duitstalige stad of streek centraal

In elk Kapitel staat een Duitstalige stad of streek centraal. Op de openingspagina is de stad gevisualiseerd inclusief de typische plekken en gewoonten. De bronnen uit het hoofdstuk hebben een relatie met het thema van het hoofdstuk. Op deze manier is kennis van land en volk stevig verankerd in de leerlijn.

 

Grammatica

Grammatica wordt uitgelegd en geoefend in de ‘receptieve’ Lektionen 1, 2, 4 en 5. De behandelde grammatica uit deze lessen passen leerlingen toe bij de taalproductieve opdrachten uit Lektion 3 en 6. De uitleg van een grammaticaal concept wordt, mits zinvol, visueel ondersteund zodat leerlingen het beter onthouden.


Woordenschat & Redemittel

Het taalvaardigheidsniveau van leerlingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door hun woordenschat. Het idioom van Lektion 1, 2, 4 en 5 is gebaseerd op de aangeboden bronnen uit het hoofdstuk en moet in ieder geval receptief geleerd worden. In Lektion 3 en 6 worden het idioom en de Redemittel aangeboden die productief geleerd moet worden. Deze woorden zijn terug te vinden in de Lernbox, achterin het hoofdstuk.


Bekijk het lesstofoverzicht in de bladerboeken