Search

Na klar! onderbouw

Nieuw voor schooljaar 2019-2020

Nieuw voor schooljaar 2019-2020


Na klar! onderbouw is een MAX-methode. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van ├ęcht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode. Het lesmateriaal voor schooljaar 2019-2020 ziet er dus wat anders uit dan het materiaal waar je nu naar kijkt.

Je kunt rekenen op deze verbeteringen:

  • Er is een totaaloverzicht gemaakt van de grammatica-leerlijn in de onderbouw. Daarin is heel duidelijk aangegeven welke grammatica voor het eerst aan bod komt en wanneer er sprake is van herhaling. Je kunt zo zelf gemakkelijker keuzes maken als dat nodig is. Het totaaloverzicht wordt toegevoegd aan het docentenmateriaal en in de boeken is het zichtbaar in de inhoudsopgave en bij de leerdoelen van een les.
  • Er worden Goethe-opdrachten toegevoegd aan de leerlijn. Als leerlingen deze opdrachten doorlopen, bereiden ze zich goed voor op het Goethe-examen. 
  • De lesstof wordt geactualiseerd waar relevant.
  • Daarnaast worden fouten en onduidelijkheden die zijn geconstateerd verbeterd.