Search

Opbouw en structuur

Na klar! havo/vwo bovenbouw

Opbouw en structuur

Na klar! is opgebouwd uit vijf hoofdstukken waarin de vaardigheden lezen, kijken/luisteren, spreken en schrijven geïntegreerd aan bod komen. Daarnaast zijn er twee korte herhalingshoofdstukken en een hoofdstuk Literatuur.


Het examendeel van Na klar! (5 havo en 6 vwo) is modulair opgebouwd, zodat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op het examen. In elke module staat één vaardigheid centraal, maar er is ook aandacht voor andere vaardigheden en examentraining.

Opbouw van een hoofdstuk

Elk Kapitel bestaat uit zeven Lektionen. In Lektion 1, 2 en 3 werkt de leerling toe naar taalproductie in de vorm van spreken. In Lektion 4, 5 en 6 werkt de leerling toe naar taalproductie in de vorm van schrijven. Lektion 7 richt zich op Examentraining.


Per Lektion komen meerdere vaardigheden aan bod. Dit zorgt voor een goede integratie en transfer en maakt de lessen bovendien afwisselend.

 

Grammatica

Grammatica wordt uitgelegd en geoefend in de ‘receptieve’ Lektionen 1, 2, 4 en 5. De behandelde grammatica uit deze lessen passen leerlingen toe bij de taalproductieve opdrachten uit Lektion 3 en 6. De uitleg van een grammaticaal concept wordt, mits zinvol, visueel ondersteund zodat leerlingen het beter onthouden.


Woordenschat & Redemittel

Het taalvaardigheidsniveau van leerlingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door hun woordenschat. Het idioom van Lektion 1, 2, 4 en 5 is gebaseerd op de aangeboden bronnen uit het hoofdstuk en moet in ieder geval receptief geleerd worden. In Lektion 3 en 6 worden het idioom en de Redemittel aangeboden die productief geleerd moet worden. Deze woorden zijn terug te vinden in de Lernbox, achterin het hoofdstuk.

Bekijk het lesmateriaal