Search

Examentraining

Na klar! havo/vwo bovenbouw

Examentraining

Na klar! besteedt veel aandacht aan examentraining. Daarmee starten we al in leerjaar 4:

● Vanaf leerjaar 4 examenteksten en examenvraagstelling.


● Lees- en examenstrategieën zijn expliciet benoemd en worden direct toegepast.


● Elk van de hoofdstukken eindigt met les Examentraining (Lektion 7).


● De digitale leeromgeving bevat meer eindexamenteksten met opgaven en feedback.

Het examenjaar is modulair opgezet ter voorbereiding op het examen:

● Module Schrijven, Kijken/luisteren en Spreken, met aandacht voor deze vaardigheid in het schoolexamen. In elke module ook aandacht voor examentraining. Elke module bestaat uit drie hoofdstukken die drie lessen bevatten:

- Les 1: hoofdvaardigheid: schrijven, kijken/luisteren of spreken

- Les 2: lezen geïntegreerd met andere vaardigheden

- Les 3: examentraining


● Laatste module Examentraining: twee oude examens die behandeld worden via de opzet: examentekst – strategievraag – examenvraag.


Na klar! bevat een Handbuch met alle leerstof van de bovenbouw havo/vwo. Alle theorie voor je examen bij elkaar!


Bestel je beoordelingsmateriaal