Search

Wat is nieuw?

Dilemma havo/vwo bovenbouw

Wat is nieuw?

Dilemma havo/vwo bovenbouw MAX is flink verbeterd en vernieuwd ten opzichte van de vorige editie. Hieronder de belangrijkste verbeteringen op een rij:

 

Nieuw in de MAX-editie:

 • Lesstof en opdrachten worden in één boek aangeboden.
 • Het lesmateriaal is geactualiseerd, opnieuw geordend en waar nodig herschreven. Daarbij is

  extra nadruk gelegd op het hoofdstuk dat gaat over de pluriforme samenleving.

 • De vertaling van het examenprogramma naar leerdoelen is aangescherpt. Bij elke paragraaf

  staan de leerdoelen nu expliciet vermeld. 

 • De teksten zijn korter en de opbouw is sterker gestructureerd. Dat maakt de tekst

  Toegankelijker en geeft meer ruimte voor jouw eigen inbreng of verdieping.

 • Nieuwe lay-out ondersteunt de structuur van de teksten.

Maak kennis met Dilemma!

Bestel je beoordelingsmateriaal