Search

Dilemma havo/vwo bovenbouw

Lesmateriaal

Blader door het lesmateriaal

Bekijk de opbouw, structuur en didactiek van Dilemma door een bladerboek te openen. Bekijk ook de online leeromgeving.

Online leeromgeving

Havo

Proefkatern Dilemma 4-5 havo

Dilemma 4 havo

Vwo

Proefkatern Dilemma 4-6 vwo

Dilemma 4-6 vwo