Search

Toetsen

Memo vmbo bovenbouw


Formatieve toetsing in Memo

De nieuwe PowerPoint docentenondersteuning biedt mogelijkheden tot snelle formatieve toetsing in de klas. Elke basisparagraaf wordt afgesloten met een formatieve test in de vorm van een  ‘grid’ waar de leerling een aantal vragen over de behandelde stof krijgt voorgelegd. De vragen zijn cumulatief. Leerlingen kiezen zelf voor (relatief) moeilijke of gemakkelijke vragen, waarbij de moeilijke sneller meer punten opleveren. Zo kunnen ze zoveel mogelijk punten scoren. Belangrijker is dat hun lange termijngeheugen zo voortdurend wordt gestimuleerd. En dat resulteert in een aantoonbaar positief leereffect. Er is ook een formatieve evaluatie bij de Afsluiting van een hoofdstuk.

De Test jezelf oefentoetsen kunnen ook prima als formatief toetsmoment worden ingezet. De koppeling aan leerdoelen en taxonomie biedt daarvoor een eerste inzicht.

 


Eindtoetsen

Bij elk hoofdstuk is een proefwerk ontwikkeld. De proefwerken zijn vormgegeven op de manier van het centraal examen en werken in niveau en taxonomie naar dat examen toe. Bij alle toetsen horen toetsmatrijzen en een antwoordmodel. De matrijs koppelt de items aan de leerdoelen uit het hoofdstuk en geeft de taxonomie aan. Het aantal te behalen punten is in elke toets aangegeven, net zoals in het centraal examen. De toetsen zijn er in Word en PDF en je kunt ze via Quayn digitaal afnemen. In Word en in Quayn kun je ze aanpassen.


Examenvoorbereiding

Niet alle leerlingen in de derde klas zullen ook examen geschiedenis afleggen. Toch kiest Memo ervoor om daar ook in leerjaar 3 al aandacht aan te besteden. Naast de op het examen gebaseerde vraagtypes, verhouding open-gesloten en opbouw in niveau en taxonomie in de toetsen, kent elk hoofdstuk een aparte paragraaf ‘examentraining’ waar de leerdoelen van het hele hoofdstuk aan de orde worden gesteld.  


Taxonomie

Een hulpmiddel om de validiteit van opdrachten en toetsen te borgen, is het gebruiken van een taxonomie: een indeling in denkniveaus. Wordt met een vraag getoetst of een leerling bepaalde kennis uit zijn hoofd heeft geleerd of wordt getoetst of de leerling deze kennis ook kan toepassen? Door het gebruik van een taxonomie kan ervoor worden gezorgd dat het niveau van een set opdrachten of een toets in zijn geheel en vragen afzonderlijk aansluiten bij het leerjaar waar de leerling zich in bevindt. Memo baseert zich hierbij op de taxonomie van Bloom.