Search

Opbouw en structuur

Memo vmbo bovenbouw


Elk hoofdstuk heeft een vaste opbouw. Dat geeft leerlingen houvast.

Een hoofdstuk begint met een ‘Oriëntatie’ op het thema met een tijdbalk om het onderwerp in te kaderen.

  • 3 basisparagrafen, elk bestaande uit 3 subparagrafen waarin steeds één leerdoel centraal staat.

  • 1 paragraaf verrijking met 3 subparagrafen

De leerstof  in de basis- en verrijkingsparagrafen wordt verwerkt in opdrachten en toegepast met een vraag op een hoger denkniveau. Die opdrachten staan altijd op de pagina naast de leerstof voor een nog beter overzicht.

  • 1 paragraaf ‘Historisch Denken’ waarin leerlingen oefenen met de historische vaardigheden

  • 1 paragraaf ‘Toepassen’ (“oefenen met”) waarmee leerlingen vakvaardigheden zoals het bekijken van foto’s en spotprenten expliciet kunnen oefenen

  • Examentrainer waarin op het examen gebaseerde opdrachten worden aangeboden

  • Keuzeopdrachten: kant- en klare, activerende doe-opdrachten. Een mix van extra oefening en herhaling, (bijvoorbeeld een quiz of ‘placemat-opdracht’) en creatieve en verdiepende opdrachten.

  • Afsluiting met daarin een (geleide) samenvatting van de stof en een overzicht van leerdoelen, jaartallen en begrippen.