Search

Differentiëren

Memo vmbo bovenbouw

Rekening houden met verschillen

Met de online leeromgeving kun je je leerlingen op maat bedienen. Dat kan ook met de  keuzeopdrachten.

 

Meer inzicht in je leerlingen

  • Via het leerlingendashboard heb je voortdurend inzicht in de voortgang en de resultaten van je leerlingen.

  • Leerlingen kunnen na elke paragraaf een ‘digitale diagnostische toets’ (Test jezelf) doen.

  • De eindtoetsen zijn voorzien van een toetsmatrijs zodat je ‘het verhaal achter het cijfer’ kunt vertellen.

 

Differentiëren in niveau en interesse

  • In de basisparagraaf worden leerdoelen verwerkt en toegepast.

  • Verrijkingsstof, examentraining, historisch denken en toepassingsparagrafen bieden veel ruimte voor differentiatie.

  • Nieuw zijn de activerende keuzeopdrachten waarmee je leerlingen met andere werkvormen aan de slag kunt laten gaan en waarmee ze ongemerkt veel stof herhalen.  

 

Individuele voorbereiding op toetsen en examens

  • In de online leeromgeving staat bij elke basisparagraaf een set oefenvragen op verschillende taxonomieniveaus die gekoppeld is aan de leerdoelen van die paragraaf. De Test jezelf van de Afsluiting gaat over het hele hoofdstuk.

  • Leerlingen kunnen begrippen en jaartallen oefenen met Flitskaarten in de online leeromgeving.