Search

Toetsen

Memo onderbouw

Toetsen

Toetsen zijn een belangrijk onderdeel van het leerproces. Toetsresultaten geven inzicht in de voortgang van leerlingen en laten zien waarop je moet bijsturen. Memo levert docenten zowel op papier als online vernieuwde toetsen, voorzien van een toetsmatrijs volgens de taxonomie van Bloom en een toetsleerlijn.