Search

Belangrijkste vernieuwingen

Memo onderbouw

Belangrijkste vernieuwingen

Leerdoelen zijn het vertrekpunt

In de nieuwe Memo zijn de leerdoelen per paragraaf weergegeven. In de verwerkingsopdrachten worden alle leerdoelen per paragraaf bevraagd en geoefend. Ze komen terug in de afsluitende paragraaf en zijn vanzelfsprekend de bouwstenen van de online oefentoetsen (Test Jezelf) en de eindtoetsen. Zo biedt de methode je leerlingen nog meer structuur.  

De Oriëntaties en Intro’s zijn verbeterd

In de Oriëntatie is de relatie met de betreffende Kenmerkende Aspecten zichtbaar gemaakt. De Oriëntatie bevat ook een kaart en een tijdbalk, zodat leerlingen het hoofdstuk in ruimte en tijd kunnen plaatsen. De relatie tussen de Intro en de leerteksten in de paragraaf is versterkt.

Systematische leerlijn vaardigheden

De vakvaardigheden en de algemene studievaardigheden zijn op een systematische en gedifferentieerde manier over de leerjaren van de onderbouw verdeeld. Leerlingen oefenen in de opdrachten met de vaardigheden, waarbij expliciet benoemd wordt welke vaardigheid aan de orde is. De vaardighedenlijn bereidt voor op het domein A van de examenprogramma’s.

Heldere differentiatie

Voor vmbo geldt dat we de twee bestaande hoofdstukken middeleeuwen samenvoegen tot één hoofdstuk (met een extra paragraaf in de editie voor vmbo-t/havo). Hierdoor wordt het eerste leerjaar afgesloten met de Franse Revolutie. Er komt in leerjaar twee - voor veel leerlingen eindonderwijs in het vak geschiedenis - meer ruimte voor de moderne tijd. Ook is hierdoor een betere aansluiting op het programma van vmbo bovenbouw mogelijk. Meer informatie over differentiatie

Meer ruimte voor eigen accent

De basisstofparagrafen zijn van vijf naar vier teruggebracht. De verplichte stof (Oriëntatiekennis) is gereduceerd tot het minimaal noodzakelijke. Dat geeft docenten meer ruimte om zelf accenten te leggen, bijvoorbeeld door het inzetten van de verdiepingsparagrafen of eigen materiaal.