Search

Wat is nieuw?

Praktische Economie havo/vwo

Wat is nieuw?

Praktische Economie onderbouw is een MAX-methode. MAX staat o.a. voor een lesmethode die altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat je in het nieuwe schooljaar gebruik kunt maken van écht actueel lesmateriaal werken we tot medio mei nog aan het verbeteren en actualiseren van de methode.

Dit schooljaar 2020-2021 worden de boeken en online lesstof van 3 havo, 3 vwo en 3 TTO doorgelopen. We verbeteren opdrachten en theorie op basis van actualiteit en analytics van het gebruik en naar aanleiding van feedback van docenten en leerlingen.

Van docenten hebben we feedback gekregen op de toetsen. Daarom hebben we een aantal toetsexperts gevraagd om advies te geven. Een speciaal toetsenteam werkt aan de verbetering van de toetsen.

Dus voor scholjaar 2021-2022 beschik je over een actuelere methode met verbeterde toetsen!

Wat is nieuw (Max 2019 editie tov 5e

Bedrijfseconomie

Het nieuwe vak bedrijfseconomie kent grotendeels hetzelfde programma als het vak management en

organisatie. Nieuw is het subdomein ‘persoonlijke financiële zelfredzaamheid’. Deze nieuwe stof

heeft een plaats gekregen in hoofdstuk 3 van de nieuwe Praktische Economie.

Leerdoelen

Leerdoelen vormen het fundament van de methode. Ze zijn afgeleid van de kerndoelen en

van de uitwerking daarvan (in ‘tussendoelen’) door SLO. Aan de hand van leerdoelen kun je vooraf

duidelijk maken wat er geleerd gaat worden. Ook zijn ze een handig hulpmiddel om te controleren of

je als leerling alle onderdelen van de stof voldoende hebt bestudeerd. De leerdoelen vormen ook de

basis voor het onderdeel Oefenen voor de toets en Test Jezelf in de online leeromgeving en de

eindtoetsen (docentenmateriaal).

 

Afsluiting

Elk hoofdstuk wordt afgerond met de Afsluiting. Dit onderdeel bestaat uit:

  • oefenen voor de toets: oefenvragen op proefwerkniveau, waarmee de leerling kan
  • controleren of hij/zij de leerdoelen beheerst; 
  • een overzicht van leerdoelen van het hoofdstuk, zodat de leerling in een oogopslag weet wat van
  • hem/haar verwacht wordt; 
  • begrippenlijst en een samenvatting voor het herhalen van de stof;
  • oefentoetsen (Test jezelf) en flitskaarten in de online leeromgeving.

Maak kennis met Praktische Economie havo/vwo onderbouw!

Bestel je beoordelingsmateriaal