Search

Wat is nieuw?

Praktische Economie havo/vwo

Nieuw voor schooljaar 2021-2022

Op basis van feedback van docenten en analyses over het gebruik van de online leeromgeving worden onze MAX-methodes regelmatig verbeterd. Ook actualiseren we het materiaal. Dit jaar passen we de gehele bovenbouw aan de nieuwe syllabus aan.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Een team van docenten uit de praktijk en hoogleraar Jeroen Hinloopen garanderen dat de inhoud van Praktische Economie helemaal in overeenstemming is met de laatste economische inzichten, volledig aansluit op het CE én volledig is toegesneden op gebruik in de klas.
  • Verbeterde uitleg en actualisering van de theorie en de contexten
  • Leerdoelen per hoofdstuk hoofdstuk (voor vwo) en paragraaf (voor havo) weergegeven zodat de leerlingen weten wat van hen verwacht wordt, zowel vooraf als aan het einde van het hoofdstuk
  • Meer oefenmogelijkheden met berekeningen en formules. Voor havo meer focus op tabellen en grafieken lezen.
  • In het nieuwe onderdeel Afsluiting staat alles van de module nogmaals op een rij
  • Met module opdrachten leren leerlingen ook de verbanden binnen en tussen de modules beter te begrijpen
  • Grote wens van docenten, een grote context als arbeidsmarkt over de modules heen behandelen, is gerealiseerd in meerdere katernen
  • PowerPoints in het docentenmateriaal

Download de brochure voor een overzicht of bekijk alvast de bladerboeken.

Bestel je nieuwe boek en licentie in de webshop

Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2021 tot 1 augustus 2022. Met MAX heb je vanaf het nieuwe schooljaar met één licentie toegang tot alle niveaus in de onder- en bovenbouw.

Naar de webshop

Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je Methodespecialist. We helpen je graag.