Search

Wat is nieuw?

Praktische Economie havo/vwo

Wat is nieuw?

Een team van docenten uit de praktijk en hoogleraar Jeroen Hinloopen garanderen dat de inhoud van Praktische Economie helemaal in overeenstemming is met de laatste economische inzichten, volledig aansluit op het CE én volledig is toegesneden op gebruik in de klas.

Naast verwerking van de nieuwe syllabus, is in deze editie een aantal verbeteringen doorgevoerd:

 • Verbeterde uitleg en actualisering van de theorie en de contexten
 • Leerdoelen per hoofdstuk hoofdstuk (voor vwo) en paragraaf (voor havo) weergegeven zodat de leerlingen weten wat van hen verwacht wordt, zowel vooraf als aan het einde van het hoofdstuk
 • Meer oefenmogelijkheden met berekeningen en formules. Voor havo meer focus op tabellen en grafieken lezen.
 • In het nieuwe onderdeel Afsluiting staat alles van de module nogmaals op een rij
 • Met module opdrachten leren leerlingen ook de verbanden binnen en tussen de modules beter te begrijpen
 • Grote wens van docenten, een grote context als arbeidsmarkt over de modules heen behandelen, is gerealiseerd in meerdere katernen
 • PowerPoints in het docentenmateriaal

  Maak kennis met Praktische Economie havo/vwo bovenbouw!

  Bestel je beoordelingsmateriaal