Search

Nieuwe syllabi

Praktische Economie havo/vwo

Nieuwe syllabi

In juni 2019 is de nieuwe syllabus voor het centraal examen in 2023 gepubliceerd. VWO leerlingen die in 2020 beginnen in de vierde klas, krijgen hier mee te maken. De voornaamste veranderingen zijn te vinden in de domeinen H en I, maar ook andere ingrepen in de syllabus hebben impact op het PTA en de lessen. Voor de 2 macro-economische domeinen H en I is een geheel nieuwe tekst geschreven. Alle informatie over de syllabus vind je hier.

Ook de syllabus voor havo wordt herzien. In december-januari 2020 is daarvoor een veldraadpleging gehouden. De voorlopige timing is ook dat de syllabus ingaat voor het examen 2023, en dat betekent dat de havo-leerlingen in september 2021 zouden moeten starten. Houd Examenblad in de gaten voor de laatste update.

Masterclass: nieuwe syllabus

Om docenten goed voor te bereiden op deze wijzigingen zijn er in maart twee Malmberg Masterclasses georganiseerd waar Jeroen Hinloopen een toelichting op de syllabus heeft verzorgd. Twee geplande Masterclasses konden vanwege de Corona maatregelen niet doorgaan. Momenteel zijn we aan het bekijken hoe we een online variant van de Masterclass kunnen gaan aanbieden. Kijk voor actuele informatie op onze Masterclass pagina.

Bekijk alvast een overzicht van de wijzigingen in Praktische Economie naar aanleiding van deze nieuwe syllabus.