Search

Leerdoelen

Praktische Economie havo/vwo

Leerdoelen: de ruggengraat van de methode

  • Aan het begin van elke hoofdstuk geven leerdoelen aan wat leerlingen gaan leren.

  • In de afsluiting staan alle leerdoelen overzichtelijk op een rij zodat leerlingen precies weten wat ze moeten kennen.

  • Met Test Jezelf en de oefentoets testen leerlingen welke leerdoelen ze al wel en welke ze nog niet beheersen.

  • De eindtoetsen toetsen of leerlingen de leerdoelen van een hoofdstuk beheersen, en toetsen zowel kennis als toepassing en inzicht. De toetsmatrijs, die voor elke toets beschikbaar is, maakt dat inzichtelijk