Search

Werken met Economisch bekeken

Economisch bekeken vmbo onderbouw

 

Economisch bekeken past bij elke leerling

Elke editie heeft een eigen werkwijze passend bij het niveau van de leerling.

● In de editie voor vmbo-b wordt de leerstof in kleine leerblokken aangeboden. De vragen zijn direct aan de leerblokken gekoppeld. Zo kan de leerling de stof in kleine stappen leren en verwerken.

● Een paragraaf in de editie voor vmbo-k bestaat uit een aantal kleinere deelonderwerpen met vragen en leerteksten. Aan het einde van de paragraaf passen leerlingen de leerstof toe op een nieuwe situatie.

● De editie voor vmbo-gt bestaat uit paragrafen met introductievragen, een leertekst en toepassingsopdrachten.

● De editie voor vmbo-t/havo is afgeleid van de editie voor vmbo-gt en bevat dezelfde hoofdstukken en paragrafen. De editie voor vmbo-t/havo heeft echter minder introductievragen en de leertekst is verrijkt met extra begrippen. In de opdrachten wordt een hoger beheersingsniveau van de leerling gevraagd en bij het onderdeel toepassen worden meer inzichtsvragen gesteld. Lees meer


Bekijk de opbouw van een paragraaf:

2 vmbo-k 2 vmbo-k 2 vmbo-gt